Undertaksföreningen bildades 1978 och består idag av 60 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag för undertaksmontering. Ett flertal företag bedriver även annan specialföretagsverksamhet såsom:

  • mellanväggsmontering
  • golvläggning, (installationsgolv)
  • plattsättning
  • lösullsisolering

En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför undertaksmontage samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva ett kvalitetsmedvetet arbete inom branschen.

Föreningen har till ändamål att:

  • genom olika initiativ och aktiviteter särskilt främja användningen av olika undertaksprodukter samt utveckla branschen
  • i samarbete med myndigheter och institutioner främja, alternativt stävja, tillkomsten av bestämmelser och normer så att de gagnar medlemmarnas intressen.

Föreningen bevakar och försöker för medlemmarnas räkning påverka för branschen väsentliga frågor genom kontakter med myndigheter och organisationer.

Undertaksföreningen samarbetar, förutom med Byggstandardiseringen (BST), även med det internationella organet CEN för att utifrån EUs direktiv utarbeta gemensamma standarder för branschen.

Vidare läsning

Upp en nivå