Styrelsen bjuder in leverantörer för att berätta om föreningens verksamhet (Säkert undertak, montörsutbildning, auktorisationsnämnden, m m).

Vidare läsning

Upp en nivå