Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang!

Totalt har 28 (73 %) svarat av de medlemmar som enkäten gick ut till.

=> Se sammanställningen här: Sammanställning

Om fredagen:
Den intensiva bussdagen och de rikliga måltiderna, som kom i ett något ojämnt intervall, drog ner omdömet något. Detta var inte helt oväntat från arrangörernas sida, då det var svårt att få ihop mötena och aktiviteterna på ett bra sätt. Lite oväntat var dock att omdömena inte blev lägre än vad de blev. Många var mycket positiva.

Några kommentarer:
- Lite för tätt mellan lunch och middag.
- Lite mycket mat och dryck.
- Lagom nivå på studiebesöket och lagom bussning.
- Magisk lunch vid Garda
- Helt enkelt världsklass!

Några kommentarer om lördagen:
- Lite tätt mellan lunch och middag.
- Bra höstmöte.
- Kul och bra dragning om ledarskap.
- Bra extra årsstämma.
- Lagom längd på den guidade turen.
- Fantastisk middag.
- Lika bra lunch igen.
- Saknade tid att strosa på stan.

Om hela höstmötet:
- Otroligt bra organiserad resa.
- Helheten för arrangemanget var superbra!
- Kompakt helg - hade önskat lite mer egen tid. Annars toppen.

Sammanfattningsvis
Överlag var man nöjd eller mycket nöjd med höstmötesresan, arrangemanget och måltiderna.

- Över 90 % var nöjda eller mycket nöjda med höstmötet i sin helhet (varav 56 % var mycket nöjda). Ingen var missnöjd eller mycket missnöjd.
- Vid fabriksbesöket var alla utom en nöjda eller mycket nöjda.
- 89 % var nöjda eller mycket nöjda med informationen som föregick höstmötet (varav 71 % var mycket nöjda).
- När det gäller mötena var knappt 80 % nöjda eller mycket nöjda och resten varken nöjda eller missnöjda.

Även om omdömena pekade på att man generellt var nöjd eller mycket nöjd finns det saker att förbättra. Vi bör lämna mer luft i agendan, se till att ha ett lagom antal timmar mellan måltiderna och styra möten och aktiviteter så att de följer i ett jämnare flöde. Sedan kan inbjudan förtydligas nästa gång så att det blir tydligt redan i mejlet, och inte bara i bokningsformuläret, över vad som gäller. Det kom någon enstaka fundering över specifika verksamhetsfrågor, som vi ser till att ge mer tid för på årsmötet i mars. När det gäller själva mötesdelen finns det en förbättringspotential. Det får vi anledning att återkomma till.

Mejla gärna förslag till oss så tar vi med oss det inför nästa möte.

Vidare läsning

Upp en nivå