Arbetsgivardeklaration på individnivå

På årsstämman den 15 mars redogjorde Peter Holmblad, styrelseledamot i Undertaksföreningen, för de nya regler som snart träder i kraft för arbetsgivardeklarationen.

För vissa arbetsgivare gäller det redan från juli i år och för alla företag från och med januari 2019.

Arbetsgivarna ska börja redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som har gjorts per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.


Den 1 juli gäller för de med personalliggare och fler än 15 anställda medan den 1 januari 2019 gäller för alla företag.

Detta kommer att kräva omställning för många företag. Arbetsgivarna ska nämligen redovisa alla utbetalningar som de har gjort till varje anställd varje månad och redovisa den skatt de dragit av. Skatterna och avgifterna kopplas dessutom direkt till respektive anställd. I dag betalas en klumpsumma in för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter utan koppling till specifik anställd.

På så sätt får både arbetsgivare och anställda snabbare koll på att löneredovisningen blivit rätt. Redovisningen kommer att ersätta den årliga kontrolluppgiften.

Så förbereder du dig:

  • Kontakta de som levererar ditt lönesystem för att höra hur du påverkas.
  • Har du eget löne-, verksamhets- eller affärssystem som ska anpassas så finns teknisk beskrivning hos Skatteverket:
    => https://www.skatteverket.se/individniva
  • Se över lönerutinerna i ditt företag så att ni är redo för ett nytt arbetssätt.

Vidare läsning

Upp en nivå