Hur blir man medlem?

Hur blir man medlem i Undertaksföreningen?

Det fordras

  • att företaget kontinuerligt och till väsentlig del bedriver undertaksverksamhet
  • att företaget under ett antal år har genomfört undertaksarbeten i sådan omfattning, att man kan betraktas som specialföretag inom området, samt
  • att företaget har god ekonomi.

Ansökan om medlemskap behandlas av Undertaksföreningens styrelse. För att kunna bedöma lämpligheten hos sökande företag, skall inlämnas ifyllt formulär med uppgifter om företaget.

Vad kostar det att vara medlem?

Avgifter till föreningen är inträdesavgift, medlemsavgift och serviceavgift. Avgifternas storlek fastställes av föreningsstämman.

Föreningsavgifterna fastställdes till följande på föreningensstämman 2017:

Företag som inte är medlem i BI

  Serviceavgift per år:
    - Fast avgift:2 300 kr
    - Per anställd:500 kr
    - Minimiavgift:

3 000 kr

  Inträdesavgift (engångskostnad):5 000 kr

Företag som är medlem i BI

  Serviceavgift per år:
    - Fast avgift:2 000 kr
    - Medlemsavgift:

200 kr

  Inträdesavgift (engångskostnad):5 000 kr

Vi ser gärna ditt företag som medlem i Undertaksföreningen.

Ansökningsformulär

Använd nedanstående formulär för att söka medlemskap i Undertaksföreningen. Vid behandlingen av er ansökan kommer vi ta en kreditupplysning på ert företag.


Om företagets e-postadress anges, skickas en bekräftelse på ansökan dit.

Vidare läsning

Upp en nivå