Att vara medlem i Undertaksföretagen skapar goda förutsättningar för positiv igenkänning i hela byggbranschen. Våra medlemmar får kunskap och verktyg som hjälper det enskilda företaget att hävda sig i konkurrensen, vilket skapar möjligheter till god lönsamhet och sund konkurrens. Auktorisationen Säkert undertak är dessutom kvalitetsstämpeln som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Som medlem får du bland annat tillgång till:

 • Ett stort nätverk inom branschen
 • Utbildning inom undertaksmontage
 • Företagsledarutbildning
 • Möjlighet att:
  • Stärka utvecklingen av branschen
  • Påverka villkoren för dig som företagare
  • Påverka möjligheten till kompetensförsörjning
 • Juridisk och teknisk rådgivning
 • Kvalitetsstämpeln Säkert undertak (undertaksbranschens auktorisation)
 • Möjlighet att påverka och utveckla Undertaksportalen.se

Hur blir man medlem i Undertaksföretagen?

Det fordras att företaget:

 • kontinuerligt och till väsentlig del bedriver undertaksverksamhet
 • under ett antal år har genomfört undertaksarbeten i sådan omfattning, att man kan betraktas som specialföretag inom området, samt
 • har god ekonomi.

Ansökan om medlemskap behandlas av Undertaksföretagens styrelse. För att kunna bedöma lämpligheten hos sökande företag skall nedan formulär fyllas i med uppgifter om företaget och sändas in till Undertaksföretagen.

Vad kostar det att vara medlem?

Föreningsavgiften består av en inträdesavgift, medlemsavgift och serviceavgift. Avgifternas storlek fastställes av föreningsstämman.

Föreningsavgifterna fastställdes till följande på föreningens stämma 2020:

Företag som inte är medlem i Byggföretagen

  Serviceavgift per år:
    - Fast avgift:5 000 kr
    - Per anställd:   500 kr
    - Minimiavgift:5 500 kr
    - Medlemsavgift:   200 kr

Företag som är medlem i Byggföretagen

  Serviceavgift per år:
    - Fast avgift:4 500 kr
    - Medlemsavgift:

  200 kr

Välkommen att ansöka om medlemskap i Undertaksföreningen.

Ansökningsformulär

Använd nedanstående formulär för att söka medlemskap i Undertaksföretagen. Vid behandlingen av er ansökan kommer vi ta en kreditupplysning på ert företag.


Om företagets e-postadress anges, skickas en bekräftelse på ansökan dit.

Mer om medlemskapet

Ladda gärna ner vår broschyr:

Säkert undertak

Läs mer om branschens auktorisation:

Ladda gärna ner vår broschyr:

Byggföretagen

Vi ser gärna att medlemsföretagen även är medlemmar i Byggföretagen.

Vidare läsning

Upp en nivå