Föreningens kansli flyttades i april 2017 till Sankt Eriksgatan 63A, där föreningens löpande verksamhet handläggs.

Undertaksföreningen

Kansliet

Föreningens sekreterare

  • Lars Sandström

    Sveriges Byggindustrier
    Tel: 08-698 58 73
    Mobil: 0708-20 09 80
    E-post: <lars.sandstrom på sverigesbyggindustrier. se> (på=@)

Ansökan om medlemskap

Vill du bli medlem? Läs mer om medlemsskap.