Undertaksföreningen bildades 1978 och består idag av 60 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag för undertaksmontering. Läs mer...


Meddelanden


Nyheter

Enkät på g!

Publicerad 2017-04-13 00:00
Den första av två enkäter om föreningens arbete på väg ut! Den tar upp årets nyligen genomförda årsstämma. Dina åsikter är viktiga, så vi hoppas att du har möjlighet att svara på frågorna.

Rapport från årsstämman 2017

Publicerad 2017-04-12 00:00
Styrelsen tackar för en väl genomförd årsstämma som hölls i Sveriges Byggindustriers lokaler i Stockholm den 23 mars. Beslut fattades om ny ordförande, ledamöter och suppleanter samt att motionerna om Säkert undertak klubbades igenom.

Nyhetsbrev 1 (2017)

Publicerad 2017-04-12 00:00
Idag distribueras det första nyhetsbrevet till dig som medlem. Håll gärna koll i din inkorg. I och med att avsändar-adressen är ny kan mejlet hamna i spam-, pappers- eller övrigt-korgen.

Årsmöteshandlingar inför årsmötet

Publicerad 2017-02-28 00:00
Nu har vi lagt ut årsmöteshandlingarna. Kom ihåg att anmäla er också!

Årsstämma 2017

Publicerad 2017-02-20 00:00
I år informerar vi om bland annat, den nya Auktorisationsutbildningen, konjunktur, certifiering, medlemsenkät samt leverantörsavtal! Program dagordning och årsmöteshandlingar läggs ut på webben i början av mars!

Kursinbjudan och information Montörsutbildning 2017 !

Publicerad 2017-02-07 00:00
Det är nu drygt 10 år sedan vi tillsammans med våra leverantörer startade projektet Auktoriserat Undertak. Under dessa år har mer än hälften av medlemsföretagen auktoriserats. Vi tror att det blir viktigare och viktigare för oss att visa att vi har utbildning och kompetens i alla led i företaget, från företagsledning till montör. Därför håller vi nu på att reformera utbildningarna och vi har börjat med och är just klar med montörsutbildningen.

I vår kommer vi ha 4 kurstillfällen för Montörsutbildningen, passa på att anmäl dig redan nu. De är inlagda i kalendern:

Läs mer om utbildningen här.

Fler nyheter i arkivet...