Undertaksföretagen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Byggföretagen. Fram till den 18 mars 2021 hette föreningen: Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier

Vårt uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen: Om oss

66

medlems­företag

31

Varav Säkert undertaks­företag

78 %

av anställda hos under­taks­entrep­renörer är medlems­företag

75 %

av omsätt­ningen hos undertaks­entrep­renörer är medlems­företag


Meddelanden


Nyheter

Så tyckte medlemmarna om årsmötet 2022

Publicerad 2022-04-12 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang! Sammanfattningsvis var de flesta nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget och föreläsarna. Ett gott betyg för den första av årets stora medlemsträffar!

Rapport från höstmötet 2022

Publicerad 2022-04-06 00:00
Den 18 mars hölls föreningens 43:e årsmöte. Sammanlagt deltog ca 45 personer på arrangemanget. Vi tackar alla som deltog för ert härliga engagemang! Nu finns rapporten från dagen publicerad under sidan Protokoll och fliken Annan dokumentation. Jimmy från Krylbo Bygg & Akustik sammanfattar dagen bättre än oss på kansliet:
”Alltid trevligt med föreningsmöte och få ta del av ny information samt lyfta frågor och funderingar inom branschen. Intressant att få träffa folk från BF och deras tankar kring ökade prisnivåer i dessa tider. Entreprenadjuridiken var väldigt intressant, alltid nyttigt att få uppdatering med AB 04 med vad som ingår eller inte ingår i offerter. Årsstämman gick snabbt och smidigt som alltid. 😉😉 Kvällen var fantastiskt trevlig med god mat och show, och att få umgås igen.”

Kalendarium 2022

Publicerad 2022-03-17 00:00
I kalendariet hittar du de aktiviteter inom föreningen som redan nu bokats in för detta verksamhetsår. Kalendariet uppdateras allteftersom och du hittar den senaste versionen på sidan Protokoll under fliken Annan dokumentation.
=> Kalendarium 2022

Kallelse till årsstämman 2022

Publicerad 2022-02-25 00:00
Idag gick kallelsen till årsstämman 2022 ut med e-brev. Årsstämman hålls den 18 mars kl 16.15 - 17.00 i samband med föreningens årsmöte. Årsmötet i sig är fulltecknat men årsstämman är öppen för anmälan fram till den 4 mars. Anmäl dig till kansliet:
=> <kansli på undertaksforeningen. se> (på=@)

Nästa företagsledarutbildning: 14 till 16 november

Publicerad 2022-02-25 00:00
Nästa företagsledarutbildning hålls den 14 till 16 november. Utbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:
=> Företagsledarutbildning

Årsmötet 2022!

Publicerad 2022-01-24 00:00
Nästa årsmöte hålls den 18 mars från kl 11.30 och är öppet för alla medlemsföretag. Inbjudan gick ut den 23 december. Sista dag för anmälan är den 31 januari. Om du inte redan anmält dig kan du göra det här (se länk i nedan kalenderbokning):
=> Årsmöte 2022

"Jag lärde mig hur mycket som helst!"

Publicerad 2021-12-23 00:00
Martina Nilsson, lärling på Backa Byggmontage, har gått vår digitala kurs för undertaksmontörer
Martina var en av de första att gå vår nya digitala utbildning och har svarat på några frågor om kursen. Efter 15 år i bageribranschen sadlade hon om och började arbeta som undertaksmontör. En av de första sakerna hon efterfrågade var mer information om undertak. Med den digitala kursen för undertaksmontörer kom hon att få en mycket bättre förståelse för hela branschen, produkterna och området undertak. Så här tyckte hon:

Digital utbildning i ett pandemiskt samhälle

Publicerad 2021-11-24 00:00
– nu har vår första helt digitala kurs för undertaks­montörer dragit igång!
Verksamhetsansvarig, Bengt Öquist, reflekterar över betydelsen av utbildningar i ett pandemiskt samhälle i samband med att vår helt nya digitala kurs dragit igång. Kursen för undertaksmontörer har startat, och de första anmälda har hunnit genomföra kursen och erhålla sina diplom.

Fler nyheter i arkivet...