Undertaksföreningen bildades 1978 och består idag av 60 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag för undertaksmontering. Läs mer...


Meddelanden


Nyheter

Medlemmar: Vilken uppslutning till höstmötet den 4 - 7 oktober!

Publicerad 2018-06-05 00:00

Så roligt att så många anmälde sig till höstmötet! Idag gick en bekräftelse ut till var och en av er som anmälde sig och sin(a) medföljare. Om du inte fått något mejl idag trots att du anmält dig, vänligen kontakta oss snarast på <kansli på undertaksforeningen. se> (på=@).

Medlemmar: Höstmöte 2018 - inbjudan ute nu!

Publicerad 2018-05-25 00:00

I år går resan till Verona i Italien. Mellan den 4 och 7 oktober bjuder vi in till föreningens höstmöte, extra ordinarie årsstämma och ett seminarium om ledarskapets möjligheter. Däremellan gör vi studiebesök på fabrik, besöker en vingård och gör en utflykt till Gardasjön. Vi hoppas på mycket glatt umgänge och nya upplevelser. Anmäl dig senast den 4 juni.

Trygg hantering av personuppgifter

Publicerad 2018-05-23 00:00
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy för dig som är medlem eller intressent i Undertaksföreningen.

Höstmöte 2018: Save the date!

Publicerad 2018-05-17 00:00

Mellan den 4 och 7 oktober planeras höstmötet för föreningens medlemmar att hållas i år. Mer information sänds ut i e-brevet Senaste nytt nr 11.

Så boka in dagarna i din almanacka redan nu så att du inte missar möjligheten att delta på föreningens höstmöte.


Medlemmar: Protokollet från årsstämman 2018 finns tillgängligt nu

Publicerad 2018-05-02 00:00
Logga in på sidan Protokoll och ta del av det som avhandlades på årets föreningsstämma.
=> ProtokollIndividuella skatter – sund konkurrens genom transparens

Publicerad 2018-04-19 00:00
Nya regler träder snart i kraft för arbetsgivardeklarationen. För vissa arbetsgivare gäller det redan från juli i år och för alla företag från och med januari 2019. Peter Holmblad, styrelseledamot i föreningen, redogjorde på årsstämman för vad det innebär för dig som arbetsgivare.

Det här är GDPR och så påverkas din verksamhet

Publicerad 2018-04-18 00:00
Har du koll på GDPR? Är ditt företags system och rutiner anpassade för hur ni arbetar med fysiska personers personuppgifter? Från och med den 25 maj träder GDPR i kraft inom hela EU, vilket föreningens ordförande Bengt Öquist redogjorde för på årsstämman tidigare i år. För myndigheter, företag och organisationer kan detta att komma att betyda en hel del förändringar. Här har vi plockat ut det viktigaste att tänka på.

Den första kvinnliga undertaksmontören i Sverige

Publicerad 2018-04-17 00:00
I Sverige finns det i dag 172 certifierade undertaks­montörer. Av dessa 172 montörer är en kvinna och arbetar på Montage­gruppen i Malmö.

Kaya började jobba på Montage­gruppen för tre år sedan i rollen som snickare. 2017 fick hon möjlighet att gå utbilda sig till undertaks­montör genom sitt jobb på Montage­gruppen. Hon har delvis gått parallellt med sin handledare Jörgen.

=> Läs mer om Kaya, Sveriges första kvinnliga certifierade undertaksmontör, och hennes handledare Jörgen

Utvärdering av årsmötet 2018

Publicerad 2018-04-08 00:00
Nästan alla deltagare på årsmötet valde att svara på den enkät styrelsen lät skicka ut efter mötet. Syftet var att ta en snabb puls på hur deltagarna uppfattat de olika delarna av dagen för att inför kommande årsmöten utveckla och förbättra konceptet. Föreningen verkar vara på rätt spår när det gäller mötets inriktning. Överlag visade sig majoriteten av deltagarna vara nöjda eller mycket nöjda med dagen och de olika delarna.

Nu öppnar anmälan till nästa företagsledarutbildning som hålls den 30 - 31 maj!

Publicerad 2018-04-06 00:00
Kursen är på två dagar och hålls den 30 - 31 maj. Sista anmälnings­dag är den 17 maj. Antal platser är begränsade. Förra kurs­tillfället blev snabbt full­tecknat och fick mycket god respons från deltagarna.

Företagsledarutbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik.

Läs mer om upplägget: Företagsledarutbildning 30 - 31 maj
Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriteri­erna för auktorisa­tionen
Säkert under­tak
vid genom­gången före­tags­ledar­utbild­ning.


 

Nästa montörsutbildning hålls i Luleå den 28 april

Publicerad 2018-03-22 00:00
Vi breddar geografin för montörsutbildningar. Den 28 april hålls nästa utbildning på Upplevelsecentrumet i Luleå. Sista anmälningsdag är 13 april.

Läs mer: Montörsutbildning i Luleå

Senaste nytt från Sveriges Byggindustrier

Publicerad 2018-03-22 00:00
Mats Åkerlind och Lars Redtzer presenterade heta fakta på föreningens årsstämma, som hölls den 15 mars. Mats bjöd på mycket intressant fakta om byggbranschen just nu medan Lars informerade om det stora förändringsarbete som pågår gentemot branschföreningarna och medlemsnytta 2025. Klicka på läs mer nedan och ta del av föredraget här!

Årsstämma 2018

Publicerad 2018-03-21 00:00
Styrelsen tackar för en väl genomförd årsstämma som ägde rum på Hotel Grand Central, Stockholm, den 15 mars. Totalt deltog ett 20-tal personer från våra medlemsföretag runt om i landet.

Att ta del av inför årsstämman 2018 den 14 mars

Publicerad 2018-03-13 00:00
Styrelsen föreslår en förändring av stadgarna i två steg genom en första omröstning på årsstämman den 14 mars och en andra omröstning senare i år på höstmötet. Motionen hittar du i kalendern och posten Årsmöte 2018. Längst ner i bokningen hittar du dokumentationen: Motion med bilagorna Förslag på nya stadgar samt Befintliga stadgar

Fler nyheter i arkivet...