Undertaksföretagen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Byggföretagen. Fram till den 18 mars 2021 hette föreningen: Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier

Vårt uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen: Om oss

56

medlems­företag

38

Varav Säkert undertaks­företag

73 %

av anställda hos under­taks­entrep­renörer är medlems­företag

72 %

av omsätt­ningen hos undertaks­entrep­renörer är medlems­företag


Meddelanden


Nyheter

Missade du någon av de senaste seminarierna?

Publicerad 2024-06-24 00:00
De senaste seminarierna har spelats in och lagts upp på föreningens utbildningsplattform. Vill du lyssna på dem i efterhand? Gå till sidan Fortbildningar och anmäl dig till relevant kurs. De är tillgängliga för föreningens medlemmar utan kostnad.
=> Fortbildningar

Så tyckte deltagarna om seminarierna i Entreprenadjuridik

Publicerad 2024-06-20 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäterna avseende seminarierna Kalkylregler och ÄTA-arbeten. Sammanfattningsvis visade sig seminarierna vara mycket uppskattade. Du hittar dem på sidan Protokoll under fliken Annan dokumentation. Tack för att ni tog er tid att svara på den!

Höstmötet 2024: 3 - 6 oktober

Publicerad 2024-05-23 00:00
Höstmötet hålls i år i Antwerpen. Studiebesök i produktionsanläggning, utbildningscenter och showroom på fredagen och föreningsmöte på lördagen.
Igår sändes inbjudan ut via e-post till samtliga medlemmar. Skulle du inte ha fått inbjudan är du välkommen att höra av dig till oss på kansliet. Sista dag för anmälan är fredagen den 14 juni. Antalet platser är som vanligt begränsat, så säkra gärna din biljett genom att anmäla dig redan nu . För anmälan se kalendern.

Fortbildning: ÄTA-arbeten (24-05-29)

Publicerad 2024-05-20 08:00
Nästa fortbildningspass kommer att handla om ÄTA-arbeten inom området entreprenadjuridik. Även detta seminarium kommer att hållas av Magnus Vidänge. Han är advokat och har under närmare tjugo års tid arbetat med entreprenadjuridiska frågor och offentlig upphandling. Magnus har en bakgrund på Byggföretagen och som bolagsjurist på byggföretag. Anmäl dig här:
=> ÄTA-arbeten 29/5-24

Fortbildning: Kalkylregler (24-05-15)

Publicerad 2024-05-20 07:00
Den 15 maj hölls en fortbildning i kalkylregler för våra medlemmar. Cirka 20 personer deltog. Vi tackar Magnus Vidänge för ett väl utfört och mycket upplysande seminarium! På sidan Protokoll under fliken Annan dokumentation hittar du hans presentation. Om du missade passet kommer du att kunna ta del av den inspelning som gjordes. Videon kommer att publiceras på föreningens e-learningsplattform inom kort.

Rapport från årsmötet 2024

Publicerad 2024-04-05 00:00
Den 22 mars hade föreningen sitt 45:e årsmöte! Det var glädjande att se så många delta och att få träffa såväl nya deltagare som återkommande deltagare!

Vi var 65 personer som deltog under hela eller delar av dagen. Catharina Elmsäter-Svärd från Byggföretagen höll ett intressant anförande om Byggföretagets roll i ett attraktivt, sunt och säkert byggande av samhället i stort och Johan Friberg från Creditsafe om hur man kan undvika kreditförluster. Föreningsmötet och årsstämman avlöpte väl. Årsmötesdagen i sin helhet finns återgivet i en rapport med foton från dagen på sidan Protokoll/Annan dokumentation. Du hittar även presentationen och utvärderingen av årsmötesdagen på denna sida. Dokumentationen från årsstämman hittar du på sidan Protokoll/Årsmötesprotokoll.

Styrelsen och kansliet tackar alla närvarande för en mycket härlig dag och kväll med många intressanta diskussioner och uppsluppen stämning!

Så tyckte deltagarna om årsmötet 2024

Publicerad 2024-04-03 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar er som tog er tid att svara på den! Sammanfattningsvis var de flesta nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget och de flesta av föreläsarna. Ett gott betyg för årsmötet!

Årsstämman 2024

Publicerad 2024-03-26 00:00
Den 22 mars avslutades officiellt verksamhetsåret 2023 genom att årsstämman bland annat godkände verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, den lagda motionen samt budgeten för 2024. Stämman välkomnade Christian Jarl in i styrelsen, valde om Kjell Häntilä till styrelseledamot samtidigt som Roger Hallquist avtackades för sin tid i styrelsen. Allt om detta och lite till hittar du i dokumentationen från årsstämman på sidan Protokoll/Årsmötesprotokoll.

Aktuella Byggen (Akustik special): Det viktiga undertaket

Publicerad 2024-02-07 00:00
Försättssidan av Aktuella Byggens Akustik special-bilagaI det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Peter Holmblad, ordförande, och Bengt Öquist, verksamhetsansvarig, om det viktiga undertaket och om hur föreningen och dess medlemmar tillsammans verkar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete tillsammans med en sund affärsmässig verksamhet.
=> Reportaget om det viktiga undertaket i Aktuella byggen nr 1, 2024
=> Aktuella byggen nr 1, 2024 (18 mB)

Kurs i akustik: Videoinspelningar

Publicerad 2024-01-31 00:00
Nu finns videoinspelningarna av del 1, 2 och 3 att ta del av för dig som är medlem i Undertaksföretagen. Vi tackar Alexis Benson med kollegor på Delta Akustik för materialet och det fina samarbetet!

Vem tar ansvar för byggutbildningarna?

Publicerad 2024-01-22 00:00
Den 16 januari höll Byggföretagen ett webbinarium om ansvarsfrågan för byggutbildningarna. Seminariet handlade om planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Skolverkets nya reform, som bl a innebär att även arbetsmarknadens behov ska mötas, skapar många nya frågor. Här kan du läsa mer om seminariet och ta del av materialet:

Fortbildning i akustik

Publicerad 2024-01-15 00:00
Tack Delta Akustik för en väl genomförd kurs i akustik. Kursen var uppdelad på tre pass, och uppskattningsvis deltog cirka 40 personer från föreningens medlemsföretag. Det blev ett uppskattat initiativ, och vi ser fram mot ett fortsatt samarbete med Delta Akustik i vår fortbildningsverksamhet. På sidan Protokoll under fliken Annan dokumentation hittar du materialet från de tre webbinarierna liksom en sammanfattning av den utvärdering som gjordes efter kursens slut.
Idag öppnar kansliet sina portar igen - god fortsättning på det nya verksamhetsåret!

Fler nyheter i arkivet...