Undertaksföretagen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Byggföretagen. Fram till den 18 mars 2021 hette föreningen: Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier

Vårt uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen: Om oss

56

medlems­företag

37

Varav Säkert undertaks­företag

73 %

av anställda hos under­taks­entrep­renörer är medlems­företag

72 %

av omsätt­ningen hos undertaks­entrep­renörer är medlems­företag


Meddelanden


Nyheter

Så tyckte medlemmarna om höstmötet 2023

Publicerad 2023-10-20 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang! Sammanfattningsvis var de flesta nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget och föreläsarna. Ett gott betyg för höstmötet! Vi fick också in konstruktiva förslag som vi tar med oss till kommande arrangemang.

Fortbildning i akustik: Öppen för anmälan nu!

Publicerad 2023-10-18 00:00
Delta Akustik har tagit fram en fortbildning i akustik för föreningens medlemmar i samarbete med föreningen. Kursen består av tre pass om vardera 45 minuter på Teams utan avgift för föreningens medlemmar. Du får en inspirerande genomgång av vad ljud är, hur olika material påverkar ljudet och om rumsakustik.
Möjligheten att få utbildning inom detta område är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden och kan upplevas som dyrt att arrangera för det egna företaget. Passa därför på att anmäla dig till detta unika kurstillfälle i Undertaksföretagens regi!
=> Läs mer om kursen och dess innehåll samt anmäl dig här
 

Rapport från höstmötet 2023

Publicerad 2023-10-05 00:00
Höstmötet hölls i år mellan den 28 september och 1 oktober i Århus, Danmark. 65 del­tagare möttes upp på hotellet för konferens. Troldtekt stod som värd för fredagens aktiviteter och bjöd på ett fullspäckat program. På lördagen hölls föreningens stora höstmöte. Så många som 45 personer deltog på mötet. Det var dagar med många inspirerande dialoger, god mat och hög stämning.
=> Protokoll under fliken Annan dokumentation: Rapport från höstmötet 2023

Centrum för cirkulärt byggande bjuder in till informationsmöten i höst

Publicerad 2023-06-14 00:00
Centrum för cirkulärt byggande bjuder in till informationsmöten i höst. Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om deras arbete. De berättar om CCBuilds samverkansarena och digitala plattform och om hur din organisation, företag eller nätverk kan bli samarbetspartner. De ger även en demo-visning av plattformen med systemstöd för cirkulär produkthantering inom och mellan projekt och organisationer, vilket inkluderar deras produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Se vår kalender för mer information:
=> Kalendern

Aktuella Byggen: Kraftigt höjda materialpriser och kostnader för frakt

Publicerad 2023-06-09 00:00
I det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Peter Holmblad, ordförande i Undertaksföretagen, om hur de kraftigt höjda materialpriserna och kostnaderna för frakt lett till problem för många inom byggsektorn. Den ökande inflationen har spätt på svårigheterna att få lönsamhet i verksamheten, särskilt för de företag med långa avtal. Att hantera den stora prisökningen på material har stått i fokus för föreningen de senaste arton månaderna. Målet är att medlemmarna ska stå bättre rustade inför prisökningar och oförutsedda kostnader.
=> Reportaget om kraftigt höjda priser i Aktuella byggen nr 3, 2023
=> Aktuella byggen nr 3, 2023 (11 mB)

Fler nyheter i arkivet...