Om branschorganisationen

Undertaksföreningen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier.

Vårt uppdrag

Undertaksföreningens huvudsakliga uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen.

Den service Undertaksföreningen tillhandahåller riktar sig enbart till anslutna företag och ej till konsumenter eller icke anslutna näringsidkare. Vid behov kan dock hjälp fås med till exempel tillämpningen av Undertaksföreningens regler gällande auktorisationen Säkert undertak.

Kort om våra medlemsföretag

Undertaksföreningen har över sextio medlemsföretag i hela landet och grundades 1978. Medlemsföretagen utför montering av undertak och systemväggar.

Verksamheten

Mellan de årliga stämmorna drivs verksamheten av en styrelse där Undertaksföreningen representeras av fyra ledamöter, en ordförande och två suppleanter. Undertaksföreningen är ansiktet utåt vid samverkan med andra branschorganisationer och traditionellt branschorganisationsarbete.

Om undertak

Undertak ses som ett funktionellt, estetiskt, praktiskt och flexibelt sätt att utforma innertakslösningar för olika typer av rum och lokaler i t ex kontor, bostadsfastigheter, restauranger och industrier.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen.

Auktorisationen Säkert undertak

Undertaksföreningen erbjuder därför sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Genom att fastställa strikta kriterier för undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer kan beställaren lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Vidare läsning

Upp en nivå