Under de senaste åren har Undertaksföreningen arrangerat kurser, både för arbetsledare och montörer. Tillsammans med sex andra specialföretagsbranscher har man lyckats reformera yrkesutbildningen för montörer och 1991 införde branschen yrkesbevis.

Fr o m 1994 återfinns specialistyrket undertaksmontör som en reglerad utbildningsgång gymnsieskolan.

Under det senaste året har Undertaksföreningen bl a genomfört kurser om skatter samt ett tvådagars företagsledarseminarium.

Under de årligen återkommande höstträffarna är information och erfarenhetsutbyte om material och arbetsmetoder viktiga och uppskattade programpunkter.

Undertaksföreningen har under de senaste åren arbetat med framtagande av

 • ackordsprislista, tillsammans med Sveriges Byggindustrier,
 • branschspecifika bestämmelser,
 • gemensam försäkringslösning,
 • heltäckande kvalitetssystem att användas vid undertaksentreprenader
 • upprättat enligt SS-EN ISO 9001.

Under det senaste året har föreningen, tillsammans med Rådet för Byggkompetens, RBK, utvecklat Ansvarig byggare - Undertak. Med kompetensen Ansvarig byggare - Undertak, styrker företaget att man har gedigen erfarenhet, av såväl montagearbete som arbetsledning, inom undertaksområdet.


Företagsledarutbildning: Del av auktorisationen Säkert undertak

Publicerat 2018-02-02.

Kursen är till för dig som arbetar med företagsledning på specialföretag inom t ex undertaksbranschen. Den är öppen även för andra specialföretag men är framtagen i samarbete med Stockholms Byggmästareförening.

Kursen är till för dig som arbetar inom företagsledning på ett specialföretag (undertak, håltagning, e dyl). Kursen består av tre delmoment för att skapa förståelse för ett projekts ekonomi, grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen samt grunderna inom entreprenadjuridik. 

Kursen består av tre delmoment för att skapa förståelse för ett projekts ekonomi, grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen samt grunderna inom entreprenadjuridik. Utbildningen är en del av auktorisationen Säkert undertak.

Utbildningen består av tre delar:

 • Ett projekts ekonomi
 • Grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen
 • Grunderna inom entreprenadjuridik

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriterierna för auktorisationen Säkert undertak vid genomgången företagsledarutbildning. Efter att ditt företag gått igenom samtliga steg i auktorisationen erhåller ditt företag auktorisationen Säkert undertak.

Kostnad: 6 800 kr/person. I kostnaden inkluderas mat och kurslitteratur.

Aktuella kurstillfällen

Gå vidare till respektive kurstillfälle för mer information och anmälan.


Kurs för Undertaksmontörer ingående i Auktoriserat Undertaksföretag

Informationen uppdaterad 2017-02-07.

Det är nu drygt 10 år sedan vi tillsammans med våra leverantörer startade projektet Auktoriserat Undertak. Under dessa år har mer än hälften av medlemsföretagen auktoriserats. Vi tror att det blir viktigare och viktigare för oss att visa att vi har utbildning och kompetens i alla led i företaget, från företagsledning till montör. Därför håller vi nu på att reformera utbildningarna och vi har börjat med och är just klar med montörsutbildningen. Arbetet sker som tidigare i samarbete med våra leverantörer.

Utbildningen sker i fyra steg:

 1. Utbildning av arbetsledare, enligt tidigare fastställd och utförd utbildningsplan. Denna kommer att uppdateras och genomförs förhoppningsvis första halvåret 2017. Kurstid 16 tim.
 2. Utbildning av montörer, denna utbildning, kommer att genomföras som en endagars kurs på några väl valda platser i landet.
 3. Utbildning av företagsledare i Företagsekonomi och entreprenadjuridik. 2-dagarskurs på central plats i landet. Utbildningen ses över och omstart hösten 2017.
 4. Respektive undertaksleverantör, gör företagsspecifik information om sina specifika produkter och montagesystem för arbetsledare och montörer.

Efter att företaget gått igenom samtliga steg i utbildningen, erhåller företaget ett certifikat som en av branschen Auktoriserad Undertaksmontör. De företag som tidigare gått igenom delar av kursen, får givetvis tillgodoräkna sig dessa. Undertaksföreningen hoppas att denna utbildning skall stärka hela undertaksmarknaden och förhoppningsvis vara ett starkt argument för att anlita utbildade företag vid entreprenaderna. För frågor eller ytterligare information om ovanstående kontakta Undertaksföreningens kansli.

Kurskostnad för medlem i Undertaksföreningen 2 000 kr/person. I kostnaden inkluderas, mat och kurslitteratur. Kurskostnad för icke medlem, 3 500 kr. I övrigt samma som ovan.

Aktuella kurstillfällen

Gå vidare till respektive kurstillfälle för mer information och anmälan.

Vidare läsning

Upp en nivå