Denna fortbildning är öppen för medlemsföretag och dess medarbetare. 

Separat inbjudan distribueras via e-post under vecka 4 eller 5.
 
Fortbildningen kommer att hållas på Teams. 
Preliminärt program:

12.00 - 12.45

Gästföreläsning

Lars Redtzer, chef för Branschutveckling på Byggföretagen, informerar om  förändringsarbetet mellan Byggföretagen och branschföreningarna.

 

13.00 - 14.00

Fortbildning för företagsledare  

 

Entreprenadjuridisk introduktion

Under en timme går vi igenom grunderna i entreprenadjuridiken och de standardavtal som finns - med ett särskilt fokus på vad som är extra viktigt att tänka på i rollen som underentreprenör.

 

Föreläsare: advokat Magnus Vidänge

Magnus Vidänge har i snart tjugo år jobbat med entreprenadjuridik. Magnus har en bakgrund på Byggföretagen, som bolagsjurist på byggföretag, och biträder framför allt entreprenörer i allt från avtalsgranskning och kontraktsförhandlingar till löpande rådgivning under pågående projekt och tvister i domstol.

Mer information om Magnus hittar du på www.vidange.se.

 

OBS!

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriterierna vid förnyelse av auktorisationen Säkert undertak 2021 vid genomgången fortbildning.

Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriterierna vid förnyelse av auktorisationen Säkert undertak vid genomgången fortbildning.

 

Vidare läsning

Upp en nivå