Välkommen till årsmötet 2021!

 

Årsmötet hålls torsdagen den 18 mars. Separat inbjudan till årsmötet, liksom kallelse till årsstämman, går ut i början av vecka 5. 

Årsmötet och årsstämman är i år enbart för medlemmar med kollegor och kommer att hållas på Teams.
 
Preliminärt program:

08.00 - 10.00  Föreningsmöte
10.15 - 11.00  Årsstämma
  
På föreningsmötet går vi bl a igenom förvaltningsberättelsen 2020, vision 2030, verksamhetsplan 2022, namnbyte, ekonomi, Säkert undertak, digital utbildning, Undertaksportalen och andra aktuella frågor som senaste prognosen avseende byggkonjunkturen.
 
- Anmälan: Senast den 4 mars, 2021
- Motioner: Ska ha inkommit styrelsen senast den 4 mars, 2021
   
 
Välkommen!
Styrelsen

 

 

Vidare läsning

Upp en nivå