Tidningen lyfter Undertaks­föreningens arbete med utvecklingen av branschens första auktorisation i en artikel från utgåva nr 2 i år:

De senaste fem åren har vi arbetat konsekvent och målinriktat med att stärka undertaks­branschen och ge våra medlems­företag en konkret platt­form att stå på i form av en aukto­risation som tidigare saknats i vår bransch. Det är den viktigaste och största frågan som vi fokuserar på just nu. Vi tror att det blir viktigare och viktigare för oss att visa att vi har utbild­ning och kompetens i alla led i företaget, från företags­ledning till montör, berättar Bengt Ahlm, ordförande i Undertaks­föreningen fram tills i år, för tidningen.

Undertaksföreningen är en branschorganisation, som bildades 1978.

I dagsläget består föreningen av ett sextiotal medlemsföretag som är specialiserade på just undertaksmontering.

Somliga medlemsföretag utför även mellanväggsmontering, golvläggning, plattsättning och lösullsisolering.

Föreningens för närvarande viktigaste fråga är den auktorisation för undertaksmontörer som man just nu arbetar med att introducera.
  Auktorisationen Säkert undertak har flera syften:
  • Den ska bland annat tydliggöra för kunder och leverant­örer vilka aktörer som har rätt komp­etens för att montera ett undertak enligt konstens alla regler.
  • Den gör det lättare för kunder att välja en montör som monterar på det sätt leverant­örerna före­skriver och inte tullar på kvali­teten när det gäller material­val och utfört arbete.
  • Ett annat syfte är att skilja branschens seriösa aktörer från mindre seriösa aktörer.

För att bli auktoriserad som ett Säkert undertaksföretag krävs bl a att:

  • Minst hälften av medlemsföretagens montörer har genomgått godkända auktorisationsprov.
  • Montören ska genomföra ett teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat.
  • Minst en person i ledande ställning på företaget ska genomgå auktorisationsutbildningen.

Utbildningen för montörer är färdigutvecklad.

Nästa fas är att sätta ihop en auktorisationsnämnd med representanter från olika delar av branschen.

Intresset för auktorisationen är stort bland våra medlemsföretag. Antalet medlemsföretag i föreningen har varit relativt konstant de senaste åren, men vi hoppas att den nya auktorisationen kan bidra till att attrahera nya medlemsföretag. Det finns potential för oss att rekrytera ytterligare fyrtio medlemsföretag, berättar Bengt Ahlm för Stockholms Bygg & Fastighetsmarknad.

=> Läs hela artikeln i Stockholms Bygg & Fastighetsmarknad nr 2, 2017

=> Ladda ner artikeln Undertaksföreningen har utvecklat branschens första auktorisation

Vidare läsning

Upp en nivå