Till Parocs minimässa med tema "Kunskap för oss fram - låt oss dela den" den 6 december bjöds Undertaksföreningen in för att ställa ut en monter.

Bengt Öquist, Undertaksföreningens ordförande, och Roger Hallquist, styrelseledamot, välkomnade tillfället att möta de undertaksentreprenörer som skulle delta på mässan.

Väl på plats blev det mycket mingel och många bra samtal om undertak, auktorisationer, medlemskap och mycket annat med befintliga och potentiella medlemmar samt Paroc, som vi tackar för det fina tillfället att få representera undertaksbranschen.

Dessa två rollups finns att hyra av oss på Undertaksföreningen.


Emil Dyrwoold från Undertakskillarna och Roger Hallqvist från Montagegruppen, och tillika styrelseledamot i Undertaksföreningen, poserar glatt och gärna.

Vidare läsning

Upp en nivå