Den pågående förändringen inom arbetsmarknaden innebär ständigt ökade krav på fortbildning och kompetensutveckling för att anställda ska hänga med i den snabba utvecklingen. Vill du vara en av dem som utvecklar sitt ledarskap och sin verksamhet för att klara framtidens utmaningar?

Kompetens

Vad är mentorskap?

Kraven på kompetensutveckling ökar och behovet av ett kompetent ledarskap blir allt större. Mentorskap kombinerar på ett unikt sätt affärsnytta med personlig utveckling. Det stärker nuvarande och framtida ledare genom personlig och professionell utveckling.

 • Det består ofta i att en äldre och mer erfaren person för över sin kunskap och erfarenhet genom utvecklande samtal och praktiska övningar i det dagliga arbetet.
 • Samtalsämnen väljs utifrån adeptens behov och önskningar. Vissa ämnen är mer vanliga som företagets kultur, värderingar och ledarskap, adeptens styrkor och svagheter, rollanalys, samarbetsförmåga, konflikthantering och balans i livet.

Varför mentorskap?

En allt viktigare kompetens i det framväxande kunskapssamhället är förmågan till samarbete och relationsskapande, något som inte lärs ut i skolan. Mentorskap är ett bra sätt att fånga upp och utveckla den här formen av kompetens.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

 • Företaget kan förbereda verksamheten för framtiden genom att stötta och investera i motiverade förmågor utan stora kostnader men med stor effekt.
 • Arbetsgivaren kan ta del av ett ökat engagemang, kunskapsöverföring, bättre och mer mogna framtida ledare och nyckelpersoner.
 • Det ökar självförtroendet och initiativkraften hos ledningen.
 • En mentor kan erbjuda tid för reflektion, eftertanke, kunskapsutbyte och ett utökat nätverk.
 • Adepten kan erbjuda mentorn en ny syn på verkligheten och unga människors sätt att se på omvärlden.
 • Det är mer lönsamt att utveckla befintliga medarbetare än att anställa externt.
 • Den anställde som utvecklas inom företaget är mer lojal.
 • Det leder sannolikt till en mer väl fungerande verksamhet och nöjdare kunder samt en ökad lönsamhet.

Mentorskapet som stöd vid större förändringar

Fortbildning

När du står inför en exit, expansion eller större förändring vet du kanske vad du vill uppnå. Däremot famlar du i mörker när det gäller hur du ska uppnå det på bästa sätt.

Här kommer mentorskapet in som en mycket bra lösning för dig. Oavsett utmaning är det viktigt att få stöttning och vägledning i svåra och komplicerade situationer för att hitta en bra väg framåt.

UTF inleder samarbete med HRM Affärsutveckling

Undertaksföretagen har inlett ett samarbete med HRM Affärsutveckling. De kan med sitt mentor- och rådgivningsprogram ge dig som medlem i föreningen fina möjligheter att realisera dina visioner. Oavsett utmaning kan de ge dig den stöttning och vägledning som du behöver.

 • De har lång erfarenhet av att stötta entreprenörer, chefer och verksamhetsledare i alla typer av situationer.
 • De har ett stort konsultnätverk av mentorer och rådgivare med gedigen erfarenhet som kan stötta dig oavsett utmaning.
 • I samband med er första kontakt gör de en kort behovsanalys och matchar dig sedan med en person som passar för ditt behov.
 • De skräddarsyr därefter ett program som är anpassat för dig och din verksamhets behov.
 • Mötena genomförs i HRM:s lokaler på Strandvägen 47 alternativt i annan lokal som överenskoms mellan adept och mentor. Mötena kan även genomföras digitalt via Teams eller Zoom.

Som medlem i UTF ges du alltid ett extra mentorsmöte kostnadsfritt. Något som föreningen har skapat för att ge ett värde till sina medlemmar.

Intresserad?

Tveka inte att kontakta Angela Rossi, sälj- och marknadschef, om du vill veta mer:

angela@hrmab.se

Vidare läsning

Upp en nivå