Så här gör du för ansöka om auktorisationen Säkert undertak.

Vad auktorisationen innebär för dig som undertaksentreprenör

För att kunna ansöka om att bli ett auktoriserat Säkert undertak-företag behöver du vara medlem i Undertaksföreningen.

Undertaksföreningen erbjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

När du beviljas auktorisationen Säkert undertak innebär det att ditt företag får en kvalitetsstämpel och många fördelar.

Som auktoriserat undertaksföretag får du en kraftfull yrkesidentitet som signalerar förtroende, kompetens och trygghet på marknaden.

Auktorisationen Säkert undertak ersätter den tidigare auktorisationen från och med 1 januari 2019.

Generellt om ansökan av auktorisationen Säkert undertak

Du ansöker om auktorisationen hos Undertaksföreningen. Är du inte medlem ansöker du först om medlemskap.

Det görs på en särskild ansökningsblankett ("Ansökan").

Du måste uppfylla ett antal krav för att bli godkänd, vilket du kan läsa om i vårt regelverk. Därför ska du också fylla i ett dokument ("Försäkran"), som hjälper dig igenom de olika kriterier som behöver fastställas för att du ska kunna bli beviljad auktorisationen Säkert undertak.

I Försäkran markerar du bl a vilka intyg du avser att bifoga ansökan. Se till att dessa intyg läggs till när du mejlar eller postar Ansökan och Försäkran.

För att erhålla auktorisationen från och med den 1 januari 2019 ska ansökan ha inkommit oss senast den 30 november 2018.

LATHUND

Så här gör du

 • Spara ner dokumenten:
  1. Ansökan
  2. Försäkran

  Dokumenten finns även att hämta under länken Dokument:
  => www.undertaksforeningen.se/dokument

 • Fyll i dokumenten Ansökan och Försäkran (i Word eller för hand).

 • Komplettera med de intyg, som du i dokumentet Försäkran kryssat i att du bifogar.

  När det gäller blanketten SKV 4820:

  • Logga in på Skatteverkets Mina Sidor: Mina sidor (Skatteverket.se)
  • Hämta en ifylld blankett SKV 4820 inklusive rest­förd skatte­skuld enligt Skatte­verkets register.
  • Mejla den till kansli@undertaksforeningen.se.
  • Alternativt kan du sända blanketten med post till:
       Undertaksföreningen
       Sankt Eriksgatan 63 A
       112 34 Stockholm

 • Låt behörig firmatecknare underteckna dokumenten Ansökan och Försäkran.

 • Sänd dem till:

      Undertaksföreningen
      Sankt Eriksgatan 63 A
      112 34 Stockholm

  För att snabba på processen kan du även skanna in din dokumentation och mejla den till oss så snart den är klar till:

  => kansli@undertaksforeningen.se

Beslut

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara upp till fyra veckor. Om vi behöver få in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli något längre. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas via brev eller e-post.

Vid beviljande

Ditt företag ges vid beviljande ett kit med bl a logotyper att använda på brevpapper, mejlsignaturer, striping av bilar, tryck av arbetskläder, m m. Undertaksföreningen publicerar också en notis om beviljandet och uppdaterar den publika medlemsmatrikeln på sin webbplats. Du får även ett set med stora och små dekaler att fästa på företagsbilar, verktygslådor, m m. Vill du beställa fler dekaler gör du det här: Beställ dekaler

Frågor?

Gå gärna igenom de vanligaste frågorna här:

=> Vanliga frågor

Kontakta annars gärna kansli@undertaksforeningen.se om det är något du funderar över.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Säkert undertak   

 • Ger trygghet och tydlighet för kunden
 • Är en kvalitetsstämpel på företaget
 • Innebär att företaget har en dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt
 • Uppdatering sker för vidmakthållande varje kalenderår
 • Ger företaget tillgång till unik kunskap och verktyg
 • Endast ett Säkert undertaksföretag har rätt att använda Säkert undertak-stämpeln som kännetecken.