MER OM DET INSTÄLLDA ÅRSMÖTET - ETT BREV TILL VÅRA MEDLEMMAR *

Hade sett fram emot att få träffa er alla! Att ge information och få en debatt, skratt och alla bra samtal!

Det 42:a årsmötet föreningen skulle hålla blev det första som inte blev av. I alla fall vad jag vet, för visst har det väl aldrig tidigare hänt? Ett riktigt trist beslut att behöva ställa in mötet men ett, under rådande omständigheter, helt riktigt beslut. Vi ska göra vad vi kan för att hålla samhället igång och inte belasta sjukvården i onödan.

Vad innebär det då att vi inte genomför någon årsstämma? Styrelsen har valt att tolka stadgarna som att regleringen att årsstämman ska genomföras senast den sista mars inte gäller om allmänna riktlinjer i samhället motsäger att vår stämma ska hållas.

Vidare anser styrelsen att i det fall stämman inte genomförs gäller de beslut som togs på föregående stämma. Det innebär att den sittande styrelsen fortsätter sitt arbete med förvaltningen av styrelsen. Konkret innebär det att styrelsen fortsätter att förvalta föreningen på uppdrag av medlemmarna till dess att en årsstämma kan hållas.

Vi kommer att förhålla oss till den budget som skulle ha tagits på årsstämman. Undantaget de beslut som skulle ha tagits som påverkar budgeten:

Exempelvis hade vi en motion om förändrade avgifter, som kommer att påverka våra intäkter. Vi avvaktar därför fakturering av medlemsavgifter till dess att beslut kan tas.

Vi avvaktar också med det som berörs i de visioner och planer som skulle ha beslutats. Kort sagt, vi ligger lågt med utvecklingsarbete och rullar på med ren förvaltning ett tag framöver.

Och när tror vi att vi kommer hålla årsstämman? Det är svårt att sia om. Vi ligger lågt just nu, men ska vi tro något, då tror styrelsen att årsstämman kommer att hållas i samband med höstmötet. I vilken form, det får vi återkomma om.

Med det sagt, låt oss gå över till något ännu viktigare, era verksamheter. Vi ser i dagsläget ingen större påverkan på vår bransch. Men, det kan komma att förändras snabbt. Vi uppmanar er alla att hålla täta dialoger med era beställare och leverantörer. Ser ni avvikelser komma kan ni behöva parera snabbt. Tveka inte att höra av er till Byggföretagen om ni behöver assistans gällande personalfrågor. Ni kan självklart också alltid höra av er till oss om ni har mer branschrelaterade frågor eller bara vill rådgöra rent allmänt.

Alltså, vi kämpar på och gör vårt bästa för att samhälle och medlemmar ska ha det så bra som möjligt! Och apropå bra, idag skiner solen på mitt hemma kontor!

Hälsningar
Bengt
Ordförande
Undertaksföreningen


* Redaktionens anmärkning: Detta brev distribuerades till samtliga medlemmar den 19 mars 2020.

Vidare läsning

Upp en nivå