Vi riktar blicken mot 2030 och tar nya tag nu när vision 2017 är avbockad och ligger bakom oss. Vad ska vi då göra härnäst? Jo, vår vision 2030 är glasklar: Vi ska vara kompetensbanken för undertak och systemmellanväggar.

  • Det innebär att vi som branschförening värnar om byggets akustiska komponenter och fungerar som en naturlig kunskapsbank för undertak och systemmellanväggar.
  • Det innebär också att Undertaksföreningen äger begreppet undertak och välkomnar all undertaksrelaterad verksamhet med ett enat fokus kring en säker och sund undertaks- och byggbransch. Vi vill lägga grunden för svenskt undertak i världsklass.
  • Undertaksföreningen vill att medlemmarna ska bli bäst på undertaksmontage, undertaksdesign och undertaksmaterial och dito för systemmellanväggar.
  • Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både med teoretiskt som praktiskt kunnande.
  • Det bygger på en självstyrande, inbjudande och samlande förening med en utbildningsverksamhet och kunskapsbank i världsklass.


Visionen godkändes av årsstämman. Den kommer att sätta agendan för föreningen och styrelsen under många år framöver. Tillsammans kan vi styra föreningen mot nya gemensamma målsättningar!

Visionen finns att läsa i sin helhet under sidan Protokoll/Annan dokumentation.

Vidare läsning

Upp en nivå