Sveriges Byggindustrier ändrade sitt namn till Byggföretagen i början på året. Med det uppkom ett behov för föreningen att genomföra ett namnbyte för egen del.

I föreningens stadgar står nämligen skrivet att föreningens namn är Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier. För att byta namn krävs beslut från två stämmor i följd. Namnbytet kom därför upp som en motion på årsstämman som hölls den 16 oktober. Undertaksföretagen var styrelsens förslag på nytt namn för föreningen, vilket årsstämman godkände. Årsstämman gav även kansliet i uppdrag att redan nu branda om föreningens namn.

Det första formella steget till namnbyte är på så sätt nu taget. Det känns stort!

Med namnet Undertaksföretagen trycker vi som förening tydligt på att entreprenörskap och företagande är i fokus. Så snart logotyp och grafisk profil har tagits fram kommer namnbytet att genomföras.

Mer information om vad du som medlem bör tänka på i samband med namnbytet följer i nästa nyhetsbrev.

Vidare läsning

Upp en nivå