På årsstämman den 16 oktober valdes Kjell Hentilä, Uppsala Akustik & Montage, in som ny styrelsesuppleant. Vi passade på att ställa fyra snabba frågor till honom.

Berätta om lite om din bakgrund.
Utbildade mig som kyltekniker 2001. Började arbeta med akustik på GBE Akustik i Uppsala 2002. Slutade där 2014 och började jobba på SL Isolering AB som isolerare. Startade själv upp Uppsala Akustik och Montage AB i maj 2016, där vi nu är sju stycken anställda.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?
Ville veta mer om hur branschen fungerar samt bli mer delaktig i yrket.

Vilka frågor anser du är viktigast för föreningen att driva nu?
Utvecklandet av utbildnings- och certifieringsfrågor.

Och slutligen lite om dig personligen. Vad tycker du om att göra på fritiden?
Är musiker sedan 1982, så musik är en stor del i mitt liv!

Tack, Kjell! Och varmt välkommen till styrelsen!

Vidare läsning

Upp en nivå