Bra kurs för företagare!"

"Viktigt område att ta till sig även om jag upplever just juridik lite tråkigt. Men så finns det väl en anledning till att jag blev undertaksentreprenör och inte jurist. Inte desto mindre är det angeläget att sätta sig in i dessa frågor. Min kunskap och förståelse av dessa frågeställningar har ökat."

"Kursen var extra bra som uppdatering. Som färsk inom området kanske den kunde upplevas som lite mastig."

"En tydligare koppling till vår bransch Undertak hade uppskattats. Övningsexemplen var från bygg i stort."


Ja, det var några synpunkter från fortbildningens tre seminarier. Vårt samarbete med Magnus Vidänge som föredragshållare är det första i sitt slag, och vi ser detta som en god början till att fortsätta skapa och vidareutveckla intressanta och givande utbildningsinsatser för företagsledare. Det är spännande att vi även kunnat etablera en mer digital närvaro i våra utbildningsinsatser.

På det sista seminariet av fortbildningen fortsatte Magnus att reda ut knöliga regler inom entreprenad-arbeten.

De deltagare som svarade på den senaste utvärderingen gav ett högt betyg för seminariet Ansvar, efterarbeten och besiktning inom området Entreprenadjuridik.

19 deltog och 20 % av av dem lämnade in en utvärdering.

=> Se resultatet från utvärderingen av det tredje seminariet

Vidare läsning

Upp en nivå