Nästa företagsledarutbildning hålls den 22 - 23 mars!

Publicerad 2021-02-24 00:00
Kursen är på två dagar och hålls den 22 - 23 mars. Antal platser är begränsade.

Företagsledarutbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik.

Läs mer om kursen: Företagsledarutbildning 22 - 23 mars
Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriteri­erna för auktorisa­tionen Säkert under­tak vid genom­gången före­tags­ledar­utbild­ning.


 

Virtuell montörsutbildning: 19 mars 2021

Publicerad 2021-01-28 00:00
Den 19 mars, kl 9.30 - 16.00, hålls nästa montörsutbildning på distans med lärarledd undervisning. Anmäl dig och dina kollegor här:
=> Virtuell montörsutbildning: 19 mars