Undertaksföreningen har nu ändrat sitt namn till Undertaksföretagen!

Publicerad 2021-04-14 00:00
Den 16 oktober 2020 och 18 mars 2021 klubbade årsstämman igenom namnbytet till Undertaksföretagen. Detta som en följd av Byggföretagens beslut att ändra sitt namn under 2020. Med namnet Undertaksföretagen trycker vi som förening tydligt på att entreprenörskap och företagande är i fokus. Det nya namnet byts ut i allt vårt material med start idag. Så snart styrelsen formellt har klubbat igenom den nya grafiska profilen kommer även logotyp och vårt nya grafiska uttryck att bytas ut allt eftersom under våren.

Så kan kansliet guida dig genom din Säkert undertaksansökan

Publicerad 2021-04-06 00:00
På årsmötet berättade Bengt Öquist om att kansliet varit behjälpliga när några medlemmar behövt lite mer guidning vid ansökan om Säkert undertak. Vi tog tillfället i akt och frågade Joakim Örnborn, som är den på kansliet som hanterar förfrågningarna och ansökningarna, om hur ansökningsprocessen fungerar.

Peter Holmblad vald till ny ordförande för Undertaksföretagen!

Publicerad 2021-03-31 00:00
Den 18 mars valdes Peter Holmblad till ny ordförande för föreningen. Han efterträder Bengt Öquist, som avgick efter att ha varit ordförande för föreningen i fyra år. Vi tackar Bengt för hans driv och engagemang under denna tid och hälsar Peter välkommen! Efter att ha ställt några frågor till Peter passar vi på att presentera honom lite närmare. Här är hans svar!

Så tyckte medlemmarna om årsmötet 2021

Publicerad 2021-03-29 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang! Sammanfattningsvis i snitt på alla frågor var 86 % i hög eller mycket hög grad nöjda, 10 % delvis och 4 % i liten eller mycket liten grad. Ett gott betyg för arrangemanget i år!

Rapport från årsmötet 2021

Publicerad 2021-03-29 00:00
Årsmötet hölls i år den 18 mars uppkopplat på Teams. Konferensdagen öppnades med föreningsmöte och årssstämma. Det åtföljdes på eftermiddagen av en gästföreläsning och avslutades med ett fortbildningspass i entreprenadjuridik. Sammantaget under dagen hade närmare 50 deltagare varit med.

Läs mer om dagen i vår utförliga rapport här: Rapport från årsmötet 2021

God uppslutning på senaste montörsutbildningen!

Publicerad 2021-03-25 00:00
Den 19 mars hölls den senaste montörsutbildningen i föreningens regi. Lotta Landén och Stefan Andersson utgick från Lund med deltagare från andra delar av Sverige uppkopplade via Zoom. 17 montörer deltog på heldagsutbildningen.

Årsstämman 2021

Publicerad 2021-03-18 00:00
Styrelsen tackar för en väl genomförd årsstämma som för andra gången i ordningen ägde rum på Teams. Stämman hölls den 18 mars. Totalt deltog nästan 30 personer från drygt 20-talet av våra medlemsföretag runt om i landet.

Nästa företagsledarutbildning hålls den 22 - 23 mars!

Publicerad 2021-02-24 00:00
Kursen är på två dagar och hålls den 22 - 23 mars. Antal platser är begränsade.

Företagsledarutbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik.

Läs mer om kursen: Företagsledarutbildning 22 - 23 mars
Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriteri­erna för auktorisa­tionen Säkert under­tak vid genom­gången före­tags­ledar­utbild­ning.


 

Virtuell montörsutbildning: 19 mars 2021

Publicerad 2021-01-28 00:00
Den 19 mars, kl 9.30 - 16.00, hålls nästa montörsutbildning på distans med lärarledd undervisning. Anmäl dig och dina kollegor här:
=> Virtuell montörsutbildning: 19 mars