Styrelsen tackar för en väl genomförd årsstämma som hölls via Teams för andra gången i föreningens historia den 18 mars. Totalt deltog nästan 30 personer från våra medlemsföretag runt om i landet.

Stämman beslutade bland annat att:
  • Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och fastställa resultat- och balansräkning.
  • Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
  • Fastställa budget enligt styrelsens förslag.
  • Anta styrelsens förslag på serviceavgifter och styrelsearvoden.
  • Besluta om det formella genomförandet av namnändringen till Undertaksföretagen i stadgarna.
  • Välja styrelse. Peter Holmblad från Rönnmarks Undertak valdes in som ordförande på två år och Olle Edfalk från Jämtlands Akustik som ledamot på omval för två år.
  • Till revisorer omvaldes Anders Johansson från Sundisol och Michael Lundqvist från Krylbo Bygg.
  • Till valberedningen omvaldes Tore Gustafsson från Backa Byggmontage och Hans Nyberg från Accoustic Montage.
  • Nästa föreningsmöte planeras att hållas mellan 7 och 10 oktober 2021. Mer information följer under våren.
  • Dokumentation från årsmötet har publicerats på undertaksforeningen.se. Protokollet och årsredovisningen publiceras så snart de signerats i vederbörlig ordning.
 
Bengt Öquist, årsstämmeordförande, med uppkopplade medlemmar från Undertaksföretagen på årsstämman

I anslutning till årsstämman hölls även föreningens årsmöte och ett utbildningsblock. Mer information om detta kommer att publiceras de närmaste dagarna.

Tack alla ni som kom på stämman och visade intresse för föreningens arbete och branschens utveckling!

Hälsar
Bengt Öquist
Ordförande för stämman

Vidare läsning

Upp en nivå