Deltagarna gav en mycket positiv bild av seminariet Kalkylregler. Över 70 % av de svarande gav seminariet och föreläsaren högsta betyg och nästan 60 % gav näst högsta betyg på om de hade lärt sig något nytt.

Själva utvärderingsformuläret gick ut någon dag sent, vilket gjorde att antalet deltagare som svarade blev lågt. 30 % var i alla fall tillräckligt motiverade och lämnade in sina svar.

=> Se hela utvärderingen

Vidare läsning

Upp en nivå