Styrelsen tackar för en givande årsmötesdag som hölls via Teams för andra gången i föreningens historia den 18 mars. Totalt deltog nästan 50 personer från 30 av våra medlemsföretag runt om i landet.

Här är rapporten från dagen:

- Rapport från årsstämman 2021


 
Bengt Öquist, årsstämmeordförande, med uppkopplade medlemmar från Undertaksföretagen på årsstämmanTack alla ni som deltog på hela, eller delar av, årsmötet och visade intresse för föreningens arbete och branschens utveckling!

Hälsar
Bengt Öquist
Ordförande för stämman

Vidare läsning

Upp en nivå