Fler bilder från dagen:


Verksamhetsansvarig Bengt Öquist höll i mötet.


Dagen kännetecknades av stort engagemang från samtliga deltagare.


Ordförande Peter Holmblad lyfter tankar från ett av grupparbetena.

Vidare läsning

Upp en nivå