Förra året ändrade Sveriges Byggindustrier sitt namn till Byggföretagen. Med det uppkom ett behov för föreningen att genomföra ett namnbyte för egen del.

I föreningens stadgar står skrivet att föreningens namn är Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier. För att byta namn krävs beslut från två stämmor i följd. Namnbytet kom därför upp som en motion på årsstämman som hölls den 16 oktober 2020 och den 18 mars 2021. Undertaksföretagen var styrelsens förslag på nytt namn för föreningen, vilket årsstämman godkände på båda stämmorna.

Det första formella steget till namnbyte är på så sätt nu taget. Det känns stort!

Med namnet Undertaksföretagen trycker vi som förening tydligt på att entreprenörskap och företagande är i fokus. Så snart den grafiska profilen formellt klubbats igenom på nästa styrelsemöte den 29 april kommer vi att byta ut logotyp och vårt grafiska uttryck allt eftersom under våren.

Mer information om vad du som medlem bör tänka på i samband med namnbytet följer i ett kommande nyhetsbrev.

Vidare läsning

Upp en nivå