UTF bjuder ånyo in till en kortare genomgång med fokus på index – för att ge en uppfattning om vad index är för något och hur det tillämpas. Seminariet är kostnadsfritt för föreningens medlemmar.

En orolig tid med skenande materialpriser innebär att det kan vara svårt att lämna anbud på fast pris. Man är bunden av sitt anbud och kontraktssumman i kontraktet. Men vad händer om materialpriserna ökar? Kan det vara ett alternativ att indexreglera kontraktssumman? Hur gör man då?

• Vilka index finns det?
• Hur tillämpas entreprenadindex?

Anmäl dig här: 14/2, kl 8-8.30: Index i anbud
Anmäl dig här: 21/2, kl 8-8.30: Index i anbud

Vidare läsning

Upp en nivå