Snart är julen här!

Publicerad 2023-12-14 00:00
Vi på kansliet stänger kontoret den 15 december och och öppnar igen den 15 januari. Njut av de kommande storhelgerna så syns vi nästa år!
En god jul och ett gott nytt år önskar styrelsen och kansliet

Så tyckte medlemmarna om höstmötet 2023

Publicerad 2023-10-20 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang! Sammanfattningsvis var de flesta nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget och föreläsarna. Ett gott betyg för höstmötet! Vi fick också in konstruktiva förslag som vi tar med oss till kommande arrangemang.

Fortbildning i akustik: Öppen för anmälan nu!

Publicerad 2023-10-18 00:00
Delta Akustik har tagit fram en fortbildning i akustik för föreningens medlemmar i samarbete med föreningen. Kursen består av tre pass om vardera 45 minuter på Teams utan avgift för föreningens medlemmar. Du får en inspirerande genomgång av vad ljud är, hur olika material påverkar ljudet och om rumsakustik.
Möjligheten att få utbildning inom detta område är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden och kan upplevas som dyrt att arrangera för det egna företaget. Passa därför på att anmäla dig till detta unika kurstillfälle i Undertaksföretagens regi!
=> Läs mer om kursen och dess innehåll samt anmäl dig här
 

Rapport från höstmötet 2023

Publicerad 2023-10-05 00:00
Höstmötet hölls i år mellan den 28 september och 1 oktober i Århus, Danmark. 65 del­tagare möttes upp på hotellet för konferens. Troldtekt stod som värd för fredagens aktiviteter och bjöd på ett fullspäckat program. På lördagen hölls föreningens stora höstmöte. Så många som 45 personer deltog på mötet. Det var dagar med många inspirerande dialoger, god mat och hög stämning.
=> Protokoll under fliken Annan dokumentation: Rapport från höstmötet 2023

Centrum för cirkulärt byggande bjuder in till informationsmöten i höst

Publicerad 2023-06-14 00:00
Centrum för cirkulärt byggande bjuder in till informationsmöten i höst. Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om deras arbete. De berättar om CCBuilds samverkansarena och digitala plattform och om hur din organisation, företag eller nätverk kan bli samarbetspartner. De ger även en demo-visning av plattformen med systemstöd för cirkulär produkthantering inom och mellan projekt och organisationer, vilket inkluderar deras produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Se vår kalender för mer information:
=> Kalendern

Aktuella Byggen: Kraftigt höjda materialpriser och kostnader för frakt

Publicerad 2023-06-09 00:00
I det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Peter Holmblad, ordförande i Undertaksföretagen, om hur de kraftigt höjda materialpriserna och kostnaderna för frakt lett till problem för många inom byggsektorn. Den ökande inflationen har spätt på svårigheterna att få lönsamhet i verksamheten, särskilt för de företag med långa avtal. Att hantera den stora prisökningen på material har stått i fokus för föreningen de senaste arton månaderna. Målet är att medlemmarna ska stå bättre rustade inför prisökningar och oförutsedda kostnader.
=> Reportaget om kraftigt höjda priser i Aktuella byggen nr 3, 2023
=> Aktuella byggen nr 3, 2023 (11 mB)

Planerar du en exit, expansion eller större förändring i verksamheten?

Publicerad 2023-05-31 00:00
Då kan ett mentorskap vara något för dig!
Undertaksföretagen inleder ett samarbete med HRM Affärsutveckling i sin fortsatta ambition att borga för hög kompetens inom undertaksbranschen. För att hänga med i den snabba utvecklingen i omvärlden kan ett mentorsprogram vara ett sätt för dig eller dina medarbetare att utveckla verksamheten. Genom att kombinera affärsnytta med personlig utveckling kan företaget stärka sina nuvarande och framtida ledare genom ett professionellt samarbete. HRM kan ge dig den stöttning och vägledning du behöver oavsett om du står inför en exit, expansion eller större förändring.
=> Läs mer om mentorskap
 

Rapport från årsmötet 2023

Publicerad 2023-03-31 00:00
Den 17 mars hade föreningen sitt 44:e årsmöte! Det var glädjande att se så många delta och att få träffa såväl nya deltagare som återkommande deltagare igen!

Vi var 53 personer som deltog under hela eller delar av dagen. HRM Affärsutveckling höll ett intressant föredrag om misslyckandets anatomi och IVL en givande fortbildning om cirkulärt byggande och återbruk. Föreningsmötet och årsstämman avlöpte väl. Årsmötesdagen finns återgivet i en rapport där även en hel del foton från dagen finns att ta del av. För dig som inte kunde närvara finns även sammanfattningar från de två föreläsningarna längst bak i rapporten. Så gå gärna till sidan Protokoll/Annan dokumentation och ta del av rapporten. Du hittar även utvärderingen från årsmötesdagen på denna sida på webbplatsen.

Styrelsen och kansliet tackar alla närvarande för en mycket härlig dag och kväll med många intressanta diskussioner och en mycket härlig stämning!

Seminarierna om index i anbud

Publicerad 2023-02-22 00:00
Index i anbud fångade flera intresserade deltagare under seminarierna som hölls den 14 och 21 februari. Magnus Vidänge gick bland annat igenom hur index kan användas i anbud, hur man hanterar prisökningar om man inte har index och om entreprenadindex i kontraktet. Presentationen finns att ta del på sidan Protokoll under fliken Annan dokumentation.
Uppdaterad not, 230228: Utvärderingarna efter passen gav föreläsaren, seminariet och innehållet ett mycket gott betyg.
 

I en tid med fortsatt ökande materialpriser: Index i anbud

Publicerad 2023-01-25 00:00
Undertaksföretagen bjuder återigen in till två uppdaterade nya tillfällen av det så efterfrågade seminariet index i anbud. Seminarierna är 30 minuter långa. Oroliga tider med ökande materialpriser gör att det kan vara svårt att lämna anbud på fast pris. Man är bunden av sitt anbud och kontraktssumman i kontraktet. Vad händer om materialpriserna ökar? Kan det vara ett alternativ att indexreglera kontraktssumman? Hur gör man då? Anmäl dig till något av de två nyinsatta pass den 14 februari eller den 21 februari:
=> 14/2, kl 8-8.30: Index i anbud
=> 21/2, kl 8-8.30: Index i anbud

Aktuella Byggen: Undertak förenar

Publicerad 2023-01-12 00:00
Undertak som fenomen tas upp i ett utförligt reportage i det senaste numret av Aktuella byggen. Undertaksföretagens ordförande Peter Holmblad beskriver undertakets fördelar liksom det nybyggda hotell i Göteborg som han nyligen besökt, där man lyckats förena en tilltalande arkitektur med den högsta absorptionsklassen för ljud.
"Ett undertak ska både vara snyggt och funktionellt. Bland annat ska det bidra till god akustik och goda ljusförhållanden", säger Peter.
Förutom undertakets olika kvalitéer berättar Peter även om Säkert undertak, auktorisationen som ställer strikta krav på montage, utbildning, ledarskap, m m.
Reportaget innehåller fina miljöbilder från bl a Jacy's i Göteborg och ett sammanträdesrum från EU-kommissionen
=> Reportaget om undertak i Aktuella byggen nr 6, 2022
=> Aktuella byggen nr 6, 2022 (16 mB)