Den 16 januari höll Byggföretagen ett webbinarium om ansvarsfrågan för byggutbildningarna.
Planering och dimensionering av gymnasial utbildning var temat för dagen. Bland de medverkande är representanter från Regeringskansliet, Skolverket, LO, Svenskt Näringsliv och Byggföretagen.

Skolverkets nya planerings- och dimensioneringsreform, som gäller från 2025, innebär att utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen inte enbart ska möta elevernas efterfrågan utan också arbetsmarknadens behov. Detta öppnar för ett antal frågor:
  • Hur ska det egentligen gå till?
  • Vad innebär det för Byggföretagen?
Att företag, elever och samhället i stort har mycket att vinna på att utbildningarna i högre grad anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan är självklart. Men vägen dit är inte lika självklar.
  • Vem ska ta ansvar för att byggutbildningar blir av?
  • Politiken, Skolverket eller Byggföretagen?
  • Hur påverkas utbildningarna av att konjunkturen viker och arbetslösheten ökar?
  • Vad behöver Byggföretagen göra för att fler ungdomar och vuxna ska gå en utbildning som leder till jobb?
Vi har fått materialet från seminariet:
=> Ta del av presentationen
=> Se inspelningen

Vidare läsning

Upp en nivå