FortbildningVi erbjuder medlemmar fort­bildning i olika fråge­ställningar. Före pandemin skedde detta i sam­band med höst­möten och års­stämmor.

Under denna pandemi­präglade period sedan 2020 behövde vi ställa om då vi inte längre kunde träffas fysiskt. I höst började vi ge råd och kun­skaper genom seminarier på Teams. Nedan listar vi de seminarier som är på gång och de som har hållits hittills.

Omställ­ningen från fysiskt del­tagande till att delta via upp­koppling på distans har gått över för­väntan, och vi har fått positiv respons från många deltagare. Vårt inledda sam­arbete med Magnus Vidänge Advokat­byrå, expertis inom entre­prenad­juridiska frågor och offent­lig upp­hand­ling, har varit mycket upp­skattat. Hösten 2022 inledde vi även ett samarbete med Joakim Aare på Yesbridge i förhandlingsteknik.

Ser vi behov inom ett särskilt ämne kan det bli ännu fler seminarier. Tipsa oss gärna om nya ämnen eller lämna intresse­anmälan på ämnen vi redan haft seminarier i så kan vi anordna nya före­drag­ningar. Din intresse­anmälan är inte bindande.

Lämna din intresse-
anmälan här!

Kommande seminarier


Just nu finns inga seminarier tillgängliga. Anmäl gärna ditt intresse och meddela vilket/vilka seminarium du är intresserad av. Så snart vi har tillräckligt många intresseanmälningar arrangerar vi nya.

På det kommande årsmötet 2024 ges en fortbildning för dig som behöver förnya din auktorisation.

Tidigare seminarierAnsökan eller intresseanmälan?

Så snart ett seminarium har anordnats är den öppen för anmälan. Vi anordnar seminarium så snart vi ser att det finns ett behov. Därför kan du lämna en intresseanmälan till ett visst ämne även om något sådant seminarium ännu inte anordnats.

Lämna din intresse-
anmälan här!

Utbildningar inom ramen för auktorisationen Säkert undertak

Samtliga utbildningar uppfyller kriterier inom vårt auktorisationsprogram Säkert undertak.

Som Säkert undertaksföretag är såväl arbetsledning som undertaksmontörer utbildade och har både kompetens och erfarenhet inom sina områden. Att ha rätt kompetens gör att det blir rätt från början och en felfri entreprenad i slutändan.

Om Säkert
undertak

Ansök om
Säkert undertak

.

Vidare läsning

Upp en nivå