Föreningens kansli flyttades i april 2017 till Sankt Eriksgatan 63A, där föreningens löpande verksamhet handläggs.

Undertaksföretagen

Kansliet

Ansökan om medlemskap

Vill du bli medlem? Läs mer om medlemsskap.