Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksföretagen. Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

För att stärka undertaksbranschen arrangerar Undertaksförtagen även kurser för företagsledning och undertaksmontörer.

 1. Företagsledarutbildning i bl a företagsekonomi och entreprenadjuridik är en tvådagarskurs på central plats i landet.
 2. Montörsutbildning hålls som en endagarskurs på några väl valda platser i landet.

Utbildningarna hålls av professionella aktörer och uppdateras regelbundet.

Dessa utbildningar, som är en del av auktorisationen Säkert undertak, syftar till att stärka undertaksbranschen och vara ett starkt argument för att anlita ett Säkert undertaksföretag framför andra anonyma aktörer på marknaden.

För frågor eller ytterligare information om ovanstående, kontakta gärna styrelsen eller kansliet.

Under de årligen återkommande höstträffarna är information och erfarenhetsutbyte om material och arbetsmetoder viktiga och uppskattade programpunkter.

Undertaksföretagen har bl a tagit fram:

 • auktorisationen Säkert undertak
 • ackordsprislista, tillsammans med Sveriges Byggindustrier
 • branschspecifika bestämmelser
 • gemensam försäkringslösning
 • heltäckande kvalitetssystem att användas vid undertaksentreprenader
 • upprättat enligt SS-EN ISO 9001

Specialistyrket undertaksmontör finns även som en reglerad utbildning på gymnasieskolan.


Företagsledarutbildning: Del av auktorisationen Säkert undertak

Informationen uppdaterad 2020-05-14.

Kursen är till för dig som arbetar med företagsledning på specialföretag inom t ex undertaksbranschen. Den är öppen även för andra specialföretag men är framtagen i samarbete med Stockholms Byggmästareförening.

Kursen är till för dig som arbetar inom företagsledning på ett specialföretag (undertak, håltagning, e dyl). Kursen består av tre delmoment för att skapa förståelse för ett projekts ekonomi, grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen samt grunderna inom entreprenadjuridik. 

Kursen består av tre delmoment för att skapa förståelse för ett projekts ekonomi, grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen samt grunderna inom entreprenadjuridik. Utbildningen är en del av auktorisationen Säkert undertak.

Utbildningen består av tre delar:

 • Ett projekts ekonomi
 • Grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen
 • Grunderna inom entreprenadjuridik

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriterierna för auktorisationen Säkert undertak vid genomgången företagsledarutbildning. Efter att ditt företag gått igenom samtliga steg i auktorisationen erhåller ditt företag auktorisationen Säkert undertak.

Kostnad: 6 800 kr/person. I kostnaden inkluderas mat och kurslitteratur.

Aktuella kurstillfällen

 • Nya utbildningstillfällen kommer att sättas upp när situationen avseende Corona-pandemin tillåter det. Lämna gärna redan nu en intresseanmälan till oss på kansliet: kansli@undertaksforeningen.se

Undertaksmontörsutbildning: Del av auktorisationen Säkert undertak

Informationen uppdaterad 2020-10-14.

Som en del av auktorisationen Säkert undertak ska minst hälften av alla undertaksmontörer, även inhyrd personal och underentreprenörer, ha genomgått UTF:s montörsutbildning och/eller inneha yrkesbevis som undertaksmontör.

Kurskostnad för medlem i Undertaksföretagen 2 000 kr/person. I kostnaden inkluderas, mat och kurslitteratur. Kurskostnad för icke medlem, 3 500 kr. I övrigt samma som ovan.

Aktuella kurstillfällen

 • Nya fysiska utbildningstillfällen kommer att sättas upp när situationen avseende Corona-pandemin tillåter det. Lämna gärna redan nu en intresseanmälan till oss på kansliet: kansli@undertaksforeningen.se

Gå vidare till respektive kurstillfälle för mer information och anmälan. Samtliga kurstillfällen publiceras i vår kalender: Kalender

Vidare läsning

Upp en nivå