Om branschorganisationen

Undertaksföretagen (UTF) är en ekonomisk förening och är specialistbranschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige. Föreningen drivs i nära samarbete med Byggföretagen.

Samarbetet med Byggföretagen

Byggbranschen består av många olika företag med många olika inriktningar. Som specialbranschförening för undertaksentreprenörer har Undertaksföretagen sedan många år samverkat med Byggföretagen. Denna samverkan regleras i form av ett samarbetsavtal. Syftet är att stärka samarbetet och bidra till att stärka föreningen som företrädare för våra medlemmar. Byggföretagen ska på så sätt uppfattas som en sammanhållande talesman för bygg- och anläggningsbranschen och vår förening som en sammanhållande talesman för undertaksbranschen.

Vårt uppdrag

Undertaksföretagens huvudsakliga uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen.

Den service Undertaksföretagen tillhandahåller riktar sig enbart till anslutna företag och ej till konsumenter eller icke anslutna näringsidkare. Vid behov kan dock hjälp fås med till exempel tillämpningen av Undertaksföretagens regler gällande auktorisationen Säkert undertak.

Kort om våra medlemsföretag

Undertaksföretagen har över sextio medlemsföretag i hela landet och grundades 1978. Medlemsföretagen utför montering av undertak och systemväggar.

Verksamheten

Mellan de årliga stämmorna drivs verksamheten av en styrelse där Undertaksföretagen representeras av tre ledamöter, en ordförande och en suppleant. Undertaksföretagen är ansiktet utåt vid samverkan med andra branschorganisationer och traditionellt branschorganisationsarbete.

Om undertak

Undertak ses som ett funktionellt, estetiskt, praktiskt och flexibelt sätt att utforma innertakslösningar för olika typer av rum och lokaler i t ex kontor, bostadsfastigheter, restauranger och industrier.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen.

Auktorisationen Säkert undertak

Undertaksföretagen erbjuder därför sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Genom att fastställa strikta kriterier för undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer kan beställaren lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Kansliet

Den dagliga verksamheten i kansliet* drivs sedan mars 2021 av en verksamhetsansvarig och två administratörer. Kansliet är bemannat kl 8.00 - 15.00 under perioderna den 15 januari - 15 juni och 15 augusti - 15 december.

* Resurserna kommer från konsultföretaget Avenki och erbjuder medlemmarna sina tjänster om totalt ca 30 timmar/vecka sammanlagt under kansliets öppettider.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Vidare läsning

Upp en nivå