Undertaksföreningen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier. Vårt uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen: Om oss


Meddelanden


Nyheter

Inbjudan till årsmöte 2020: Sista anmälningsdag 31 januari

Publicerad 2020-01-28 00:00
Inbjudan till årsmötet gick ut den 11 december till samtliga medlemmar med länk till anmälan. Antalet platser var begränsade och sista anmälningsdag den 17 januari. Platserna fylldes till föreningens glädje snabbt. För att ge så många som möjligt möjlighet att delta har vi försökt utöka antalet platser något och samtidigt skjuta på sista svarsdatum, vilket lyckligtvis gick att ordna. Sista anmälningsdag är nu den 31 januari. Och det finns 5 platser kvar. Först till kvarn gäller! Se vår kalender för mer information: Årsmöte 2020

Rapportering av tillbud

Publicerad 2019-12-05 00:00
Arbetsskador ska rapporteras till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna eller allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också som arbetsgivare utreda vad som hänt så att det inte händer igen. Vi ger dig även möjlighet att rapportera tillbuden anonymt hos oss på Undertaksföreningen så att vi kan samla statistik för undertaks- och systemmellanväggsbranschen. Detta för att vi inom branschen långsiktigt ska kunna verka för en förbättrad arbetsmiljö och för att förebygga att liknande situationer uppstår igen:
=> Tjänster/Rapportera tillbud (pdf)

Montörsutbildningar - nu öppna för anmälan!

Publicerad 2019-11-27 00:00
Nu kan du anmäla dig och dina kollegor till nästa utbildningstillfällen. Utbildningen hålls dels i Örebro, den 30 januari, dels i Stockholm, den 16/3. Platserna är begränsade och för Örebro stänger anmälan den 9 januari. Utvärderingen från den senaste enkätundersökningen påvisade ett behov av utbildning något närmare det egna företaget. Därför prövar vi att hålla ett av utbildningstillfällena i Örebro. Blir det färre än 7 anmälningar ställs kurserna in. Så ta vara på möjligheten och säkra upp de platser du behöver. För detaljer, läs mer om våra utbildningar: Utbildningar
=> 30/1: Örebro
=> 16/3: Stockholm

Inbjudan till årsmöte 2020

Publicerad 2019-11-26 00:00
Inbjudan till årsmötet går ut den 11 december till samtliga medlemmar med länk till anmälan. Hör av dig om du inte skulle ha fått något mejl så sänder vi ut ett nytt till dig. OBS! Antalet platser är begränsat och sista anmälningsdag är den 17 januari.
Se vår kalender för mer information: Årsmöte 2020

Beställ GDPR-mall

Publicerad 2019-11-25 00:00
Nu finns en gdpr-mall att beställa. På höstmötet förstod vi att det fanns behov att få viss hjälp med formuleringar. Beställ den, ladda ner den och anpassa den efter er verksamhets behov. Den är gratis för medlemmar och beställs via formulär från sidan:
=> Tjänster/Beställ GDPR-mall (pdf)

Beställ mallar till KMA-pärmen

Publicerad 2019-10-29 00:00
Beställ branschgemensamma mallar för KMA-handbok med bilagor, checklista och avvikelserapport av oss på Undertaksföreningen. KMA-mallarna är kopplade till auktorisationen Säkert undertak. Det finns också en motsvarande version för dig som ännu inte är auktoriserad. Läs mer om mallarna:
=> KMA-mallar (pdf)

Ny broschyr om Säkert undertak ute nu!

Publicerad 2019-09-17 00:00
Ladda ner vår nya broschyr om varför man ska anlita ett Säkert undertaksföretag.
=> Om Säkert undertak (pdf)

SBI bjuder in till möte om sund konkurrens och schyssta byggen!

Publicerad 2019-09-12 00:00
Välkommen till regionalt möte för att jobba med frågor, åtgärder och verktyg för en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. Sveriges Byggindustrier bjuder in till möten på olika platser i Sverige, där du ges möjlighet att få med dig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i din egen verksamhet och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led.
=> Inbjudan

Nu öppnar anmälan till nästa företagsledarutbildning som hålls den 14 - 15 oktober

Publicerad 2019-09-03 00:00
Kursen är på två dagar och hålls den 14 - 15 oktober. Antal platser är begränsade.

Företagsledarutbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik.

Läs mer om upplägget: Företagsledarutbildning 14 - 15 oktober 2019
Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriteri­erna för auktorisa­tionen
Säkert under­tak
vid genom­gången före­tags­ledar­utbild­ning.


 

Fler nyheter i arkivet...