Undertaksföretagen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Byggföretagen. Fram till den 18 mars 2021 hette föreningen: Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier

Vårt uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen: Om oss

60

medlems­företag

36

Varav Säkert undertaks­företag

77 %

av anställda hos under­taks­entrep­renörer är medlems­företag

73 %

av omsätt­ningen hos undertaks­entrep­renörer är medlems­företag


Meddelanden


Nyheter

Centrum för cirkulärt byggande bjuder in till informationsmöten i höst

Publicerad 2023-06-14 00:00
Centrum för cirkulärt byggande bjuder in till informationsmöten i höst. Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om deras arbete. De berättar om CCBuilds samverkansarena och digitala plattform och om hur din organisation, företag eller nätverk kan bli samarbetspartner. De ger även en demo-visning av plattformen med systemstöd för cirkulär produkthantering inom och mellan projekt och organisationer, vilket inkluderar deras produktbank, inventeringsapp och marknadsplats. Se vår kalender för mer information:
=> Kalendern

Aktuella Byggen: Kraftigt höjda materialpriser och kostnader för frakt

Publicerad 2023-06-09 00:00
I det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Peter Holmblad, ordförande i Undertaksföretagen, om hur de kraftigt höjda materialpriserna och kostnaderna för frakt lett till problem för många inom byggsektorn. Den ökande inflationen har spätt på svårigheterna att få lönsamhet i verksamheten, särskilt för de företag med långa avtal. Att hantera den stora prisökningen på material har stått i fokus för föreningen de senaste arton månaderna. Målet är att medlemmarna ska stå bättre rustade inför prisökningar och oförutsedda kostnader.
=> Reportaget om kraftigt höjda priser i Aktuella byggen nr 3, 2023
=> Aktuella byggen nr 3, 2023 (11 mB)

Planerar du en exit, expansion eller större förändring i verksamheten?

Publicerad 2023-05-31 00:00
Då kan ett mentorskap vara något för dig!
Undertaksföretagen inleder ett samarbete med HRM Affärsutveckling i sin fortsatta ambition att borga för hög kompetens inom undertaksbranschen. För att hänga med i den snabba utvecklingen i omvärlden kan ett mentorsprogram vara ett sätt för dig eller dina medarbetare att utveckla verksamheten. Genom att kombinera affärsnytta med personlig utveckling kan företaget stärka sina nuvarande och framtida ledare genom ett professionellt samarbete. HRM kan ge dig den stöttning och vägledning du behöver oavsett om du står inför en exit, expansion eller större förändring.
=> Läs mer om mentorskap
 

Rapport från årsmötet 2023

Publicerad 2023-03-31 00:00
Den 17 mars hade föreningen sitt 44:e årsmöte! Det var glädjande att se så många delta och att få träffa såväl nya deltagare som återkommande deltagare igen!

Vi var 53 personer som deltog under hela eller delar av dagen. HRM Affärsutveckling höll ett intressant föredrag om misslyckandets anatomi och IVL en givande fortbildning om cirkulärt byggande och återbruk. Föreningsmötet och årsstämman avlöpte väl. Årsmötesdagen finns återgivet i en rapport där även en hel del foton från dagen finns att ta del av. För dig som inte kunde närvara finns även sammanfattningar från de två föreläsningarna längst bak i rapporten. Så gå gärna till sidan Protokoll/Annan dokumentation och ta del av rapporten. Du hittar även utvärderingen från årsmötesdagen på denna sida på webbplatsen.

Styrelsen och kansliet tackar alla närvarande för en mycket härlig dag och kväll med många intressanta diskussioner och en mycket härlig stämning!

Fler nyheter i arkivet...