Undertaksföreningen (UTF) är branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier. Vårt uppdrag är att tillvarata och utveckla fackmannamässigheten inom undertaksbranschen, bedriva kursverksamhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen: Om oss


Meddelanden


Nyheter

Ny broschyr om Säkert undertak ute nu!

Publicerad 2019-09-17 00:00
Ladda ner vår nya broschyr om varför man ska anlita ett Säkert undertaksföretag.
=> Om Säkert undertak (pdf)

SBI bjuder in till möte om sund konkurrens och schyssta byggen!

Publicerad 2019-09-12 00:00
Välkommen till regionalt möte för att jobba med frågor, åtgärder och verktyg för en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. Sveriges Byggindustrier bjuder in till möten på olika platser i Sverige, där du ges möjlighet att få med dig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i din egen verksamhet och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led.
=> Inbjudan

Nu öppnar anmälan till nästa företagsledarutbildning som hålls den 14 - 15 oktober

Publicerad 2019-09-03 00:00
Kursen är på två dagar och hålls den 14 - 15 oktober. Antal platser är begränsade.

Företagsledarutbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik.

Läs mer om upplägget: Företagsledarutbildning 14 - 15 oktober 2019
Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriteri­erna för auktorisa­tionen
Säkert under­tak
vid genom­gången före­tags­ledar­utbild­ning.


 

Undertaksföreningens verksamhetsplan

Publicerad 2019-06-25 00:00
Vår verksamhetsplan för verksamhetsåren 2019 - 2022 beskriver föreningens ambitioner och mål för sin verksamhet de närmaste åren. Planen utgår från styrelsens beslut om verksamhetens vision och inriktning och ett utökat engagemang från medlemmarna. Visionen kommer att presenteras närmare på höstmötet. I verksamhetsplanen finns även ett förord, prioriteringar för 2020 och strategin för vårt arbetssätt.
=>Verksamhetsplan 2019 - 2022

Montörsutbildningen den 2 oktober i Malmö - nu öppen för anmälan!

Publicerad 2019-06-19 00:00
Nu kan du anmäla dig och dina kollegor till nästa montörsutbildning. Utbildningen hålls i Malmö, den 2 oktober. Platserna är begränsade och anmälan stänger den 16 september. Utvärderingen från den senaste enkätundersökningen påvisade ett behov av utbildning något närmare det egna företaget. Så ta tillfället i akt och säkra upp de platser du behöver. För detaljer, läs mer i vår kalender:
=> 2/10: Malmö

Undertaksföreningen deltog på Ecophons årliga säljkonferens den 17/6

Publicerad 2019-06-18 00:00
Ecophon bjöd in Undertaksföreningen till sin stora säljkonferens i Sverige, som i år hölls på Nynäs Havsbad några mil söder om Stockholm. Bengt Öquist, Undertaksföreningens ordförande, och Peter Holmblad, styrelseledamot, informerade om föreningens verksamhet och vision samt branschens utveckling. De möttes av ett härligt engagemang och många frågor om föreningens arbete.


Hur sannolikt är det att du ansöker om auktorisationen Säkert undertak i år?

Publicerad 2019-06-12 00:00
Frågan ställdes i en enkät för några veckor sedan till de medlemmar som ännu ej ansökt om auktorisationen. Vi har nu gått igenom svaren från enkäten och tackar för ert engagemang!

Över hälften av de svarande ansåg att det var det högst sannolikt eller sannolikt att de skulle ansöka om auktorisationen i år medan en fjärdedel höll det för högst osannolikt eller osannolikt. Av de som höll det för högst osannolikt eller osannolikt önskades mer information, utbildning på närmare håll eller mer tid för att kunna sammanställa sin ansökan.

De av er som ännu inte sökt auktorisationen kommer att bjudas in till ett telefonmöte i slutet av september. Där kommer ni att få mer information och få möjlighet att ställa frågor. De av er som lämnade kontaktuppgifter kommer vi att ta personlig kontakt med allt eftersom. Vi går också snart ut med information om något ytterligare utbildningstillfälle i höst. Men tveka inte att höra av dig till oss på kansliet (<kansli på undertaksforeningen. se> (på=@)) om det är något du undrar över för att kunna påbörja din ansökningsprocess redan nu.

BYN: Du kan hjälpa oss att bli bättre!

Publicerad 2019-05-22 00:00


Idag gick ett e-brev ut till samtliga medlemmar, där vi informerade om BYN:s initiativ att sätta ihop ett yrkesråd. Syftet är att fastställa yrkesprofilen för undertaksmontörer. Detta yrkesråd ska bestå av en företagare (medlem i Undertaksföreningen), en arbetsledare, en undertaksmontör och en lärling. De efterfrågar även en gymnasielärare med undertakskompetens. Har du inte fått något mejl från oss ber vi dig snarast ta kontakt med oss på kansliet, så mejlar vi det till dig igen. Det här ger oss inom föreningen möjlighet att skapa rätt förutsättningar för att få rätt arbetskraft. Är utbildningen attraktiv lockas fler att utbilda sig, vilket också skapar goda förutsättningar för ditt företag att faktiskt få tag på bra arbetskraft.

Vi välkomnar därför din anmälan, ditt tips eller rekommendation på kollega eller annan person i din närhet. Så hör av dig till oss på kansliet eller fyll i anmälan i e-brevet!Montörsutbildningen den 27 maj - nu öppen för anmälan!

Publicerad 2019-04-25 00:00

Nu kan du anmäla dig och dina kollegor till nästa montörsutbildning. Utbildningen hålls på Arlanda, utanför Stockholm, den 27 maj. Platserna är begränsade. Så skynda dig med anmälan. Anmälan stänger den 17 maj. För detaljer, läs mer i vår kalender:
=> 27/5: StockholmInbjudan och anmälan till höstmötet 2019 har gått ut idag!

Publicerad 2019-04-12 00:00

Höstmötet 2019: 3 - 6 oktober
Idag distribuerades inbjudan och anmälan via e-post till samtliga medlemmar och de kollegor, som anmält sig till föreningens distributionslista sedan tidigare. Så bevaka din inkorg. Hör gärna av dig till oss på kansliet om du inte skulle ha fått den.

=> Preliminärt program

Save the date

Publicerad 2019-03-29 00:00


Höstmötet 2019: 3 - 6 oktober
Årsstämman 2019 beslöt att höstmötet ska hållas den 3 - 6 oktober.
Preliminärt program och inbjudan följer inom kort.

Vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar

Publicerad 2019-03-28 00:00

Vid Undertaksföreningens årsstämma den 14 mars valdes tre nya suppleanter in till styrelsen; Mikael Thingvall från Allakustik Underbara Tak och Mikael Ljungkvist från Interoc Akustik samt Thomas Ehlén från Akustikmontage i Borlänge.

Vi tog pulsen på dem genom att ställa några korta och snabba frågor till var och en av dem.

Rapport från enkätutskick i anslutning till årsmötet 2019

Publicerad 2019-03-27 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang!

Fler nyheter i arkivet...