Våra medlemmar finns över hela landet.

De medlemmar som har auktorisationen Säkert undertak är markerade med gröna kartnålar på kartan, övriga med blå.

Visa våra medlemmar på en större karta.