Om enkäten

Denna rapport är en sammanställning på den enkätundersökning som gjordes av Undertaksföretagens kansli i anslutning till årsmötesdagen 2022. Syftet med enkätundersökningen var att få återkoppling på arrangemangets olika delar från de medlemmar som deltog.

Enkätutskicken är ett led i styrelsens och kansliets strävan att förbättra och utveckla föreningens års- och höstmöten. Genom att ta tempen efter varje möte ges medlemmarna möjlighet att tycka till och på så sätt vara en del i utvecklingen av föreningens arbete.

Enkäten sändes ut till alla personer som fick inbjudan och kallelsen, oavsett vilka delar av dagen man deltog i. Ingen påminnelse om att fylla i enkäten har gått ut.

Varje fråga kunde besvaras med:
- Mycket nöjd
- Nöjd
- Varken nöjd eller missnöjd
- Missnöjd
- Mycket missnöjd
- Jag deltog ej


En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande filer:
- Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2022 1. Medlemmarnas återkoppling
  • 15 st svarade.
  • Av de 15 svarande var det en till två personer frånvarande under delar av dagen.
  • Genomgående var det mycket höga betyg för dagen:
   100 % var nöjda eller mycket nöjda med årsmötet i sin helhet.
   91 % var nöjda eller mycket nöjda med de olika passen under dagen.
   89% var nöjda eller mycket nöjde med de olika föreläsarna.

 2. En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande fil:
  - Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2022