Kursen är till för dig som arbetar med företagsledning på specialföretag inom undertaksbranschen. Den är öppen även för andra specialföretag och är framtagen i samarbete med Stockholms Byggmästarförening.

Kursen är till för dig som arbetar inom företagsledning på ett specialföretag (undertak, håltagning, e dyl). Kursen består av tre delmoment för att skapa förståelse för ett projekts ekonomi, grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen samt grunderna inom entreprenadjuridik.

Kursbeskrivning

Kursen består av tre delmoment:
- Ett projekts ekonomi
- Grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen
- Grunderna inom entreprenadjuridik

Syfte och mål

 • Syftet med del ett "Driva företag" är att skapa intresse, förståelse och att kunna delta i och genomföra projektets ekonomiarbete på ett korrekt och konstruktivt sätt. Att förstå sammanhangen och ha kontroll över projektets ekonomi är en av hörnstenarna i företagets mål avseende långsiktig och hållbar lönsamhet.
 • I del två får du en kort sammanfattning av det du behöver veta som personalansvarig på ett byggföretag både för att följa lag och förordning och byggavtalet men också för att vara en bra och seriös arbetsgivare.
 • Del tre består av entreprenadjuridik där syftet är att ge en inblick i hur entreprenören ska förvalta det som ingår i åtagandet och vad som förväntas av entreprenören under produktionen. Kursen ger praktiska och konkreta tips på hur entreprenören ska hantera störningar under entreprenadtiden som ÄTA-arbeten, hinder och störningar samt en sammanfattning av AB 04 och avtalslagen.

Upplägg

 • Kursen delas upp på en heldag och två halvdagar.

Nästa utbildningstillfälle:

 • Datum: 14 - 16 november 2022
 • Tid: Schema publiceras så snart det har fastställts.
 • Plats: Zoom
 • Antal platser: 20 st
 • Pris: 6 800 kr per person
 • Vid färre än sju deltagare genomförs inte utbildningen.

Säkert undertak

Ett av kriterierna för att kunna erhålla auktorisationen Säkert undertak är att minst en person inom medlemsföretagets ledning har gått denna eller likvärdig utbildning.

Kursinnehåll

 • Ekonomi och bokföring
 • Hur får man lönsamhet i projekt
 • Hur mäter man lönsamheten
 • Kort om arbetsrätt
 • Anställningsavtal
 • Kort presentation av byggavtalet
 • Hänvisningar till Fora alternativt gäst från Fora gällande örsäkringar inom Byggavtalet
 • Vilka rättigheter har man som arbetsgivare
 • Kort om arbetsmiljölagstiftningen
 • Avtalslagen
 • AB 04
 • Hinder och störningar
 • ÄTA

Nästa kurstillfälle

14 - 16 november 2022

Anmäl dig
här!

Vidare läsning

Upp en nivå