1. Teoretisk grund­utbildning för undertaks­montörer (distansutbildning)

Kursdeltagare Denna kurs riktar sig till dig som är undertaksmontör. Kursen ger dig en grundläggande teoretisk kunskap i det som är väsentligt för dig att känna till.

Det är en webbaserad kurs, som du kommer åt via dator, surfplatta och mobil oavsett plats eller tidpunkt.

Anmäl dig här!

Kursbeskrivning

Det är viktigt att du som undertaksmontör får en god teoretisk introduktion till undertaksbranschen. Detta för att skapa trygghet och säkerhet kring vad som förväntas av dig och för att skapa en samsyn inom branschen vad gäller begrepp och innebörder. Utbildningen passar även som repetition för vana undertaksmontörer eller för den som gått kursen tidigare.

 • Kursen består av en introduktion, fem moduler och en sammanfattning. Den avslutas med ett prov. Vid godkänt resultat kan du själv skriva ut ett diplom.
 • Det tar mellan 4 till 6 timmar att genomföra kursen.
 • Kursen behöver inte göras klar vid ett och samma tillfälle. Programmet sparar det som gjorts och du kan när som helst fortsätta med kursen så länge du slutför den inom de 30 dagar du har på dig att genomföra kursen.
 • Arbetsgivaren bokar kursen och anger ditt namn, e-post och företag. Deltagaren får en länk via e-post till läroplattformen med en uppmaning att skapa ett eget lösenord.
 • Kursavgift för medlemsföretag är 1 500 kr exkl moms per deltagare och kurstillfälle. För andra deltagare inom undertaksbranschen är avgiften 2 500 kr exkl moms per deltagare och kurstillfälle. Kostnaden faktureras vid anmälan.

Syfte och mål

Syftet med denna kurs är att ge dig som undertaksmontör en bättre förståelse av de faktorer som kan påverka ditt arbete. Genom att förstå vad som t ex kan påverka ett val av undertak kan du agera mer professionellt i olika situationer. Efter genomgången kurs har du fått:

 • En generell och fördjupad kunskap om undertak som produkt och konstruktion
 • En fördjupad kunskap om undertakets egenskaper och funktioner
 • En fördjupad kunskap om vad som påverkar och styr val av undertak, kvalitativt montage och hur en väl fungerande process ska se ut
 • En fördjupad kunskap om ljud och akustik
 • En fördjupad kunskap om hälsa och säkerhet

Betalningsvillkor

Medlemsföretag: 1 500 kr exkl moms per deltagare och kurstillfälle
Övriga företag: 2 500 kr exkl moms (förskottsfaktura) per deltagare och kurstillfälle

Avgiften faktureras vid anmälan. Kursdeltagaren får en länk via e-post till läroplattformen. Anmälan är bindande. Kursen är öppen för företag inom undertaksbranschen.

Säkert undertak

Ett av kriterierna för att kunna erhålla auktorisationen Säkert undertak är att minst hälften av undertaksmontörerna inom medlemsföretaget har gått denna eller likvärdig utbildning.

Kursinnehåll

 • Introduktion
  • Kursens upplägg
  • Målbeskrivning
  • Om kursverktyget
 • Del 1: Om undertak
  • Vad är ett undertak
  • Undertaksmaterial
  • Väggabsorbenter
  • Val av undertak till olika typer av lokaler
 • Del 2: Egenskaper och funktioner
  • Egenskaper
  • Funktioner
 • Del 3: Om montering
  • Allmänt om montering
  • Planering av arbetet
  • Reparation och underhåll av undertak
  • Myndighetskrav, regler och avtal
 • Del 4: Om ljud
  • Vad är ljud och läran om ljud
  • Generellt om akustik
  • Rums- och byggnadsakustik
  • Ljudisolering
  • Olika begrepp inom akustik
 • Del 5: Hälsa och säkerhet
  • Tillbud och arbetsskada
  • Risker och säkerhet
  • Hälso- och miljöfarliga ämnen
  • Ljudisolering
  • Exempel, tips och råd
 • Sammanfattning

2. Teoretisk grund­utbildning för undertaks­montörer (anordnas efter behov i Stockholm, Göteborg eller Malmö)

Kursdeltagare Denna kurs riktar sig till dig som är undertaksmontör. Kursen ger dig en grundläggande teoretisk kunskap i det som är väsentligt för dig att känna till om undertak.

Denna kurs är lärarledd, kl 8.30 - 16.30 under en dag, och anordnas vid behov i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Lämna din intresse-
anmälan här!

Vidare läsning

Upp en nivå