Den nya dataskyddsförordningen GDPR handlar mycket om dokumentation och formalia, vilket för vissa kan upplevas som en tung pålaga. Med rätt hjälpmedel förenklas arbetet betydligt.

Genom att utgå från vår mall sparar du mycket tid samtidigt som du minimerar risken för fel. Den levereras i form av en Word-fil. Den är lätt att anpassa för ditt företag eller kan användas som den är - fyll i så fall bara i ditt företagsnamn i de öppna fälten.

Pris

GratisFör medlem i Undertaksföretagen
500 kr exkl momsFör ej medlem i Undertaksföretagen

Så här gör du:

 1. Beställ mallen genom nedan länk
 2. Öppna filen i Word
 3. Lägg till din logotyp i mallens huvud
 4. Byt ut ordet Medlemsföretag mot ditt företagsnamn
 5. Anpassa mallen för ditt företags förutsättningar
 6. Spara och Spara som pdf
 7. Publicera pdf:n på din webbplats

Giltigt användningsområde:

Mallen får användas inom ditt företag, dvs det företag vars organisationsnummer du uppgett och beställt materialet för. Önskar du använda mallen för mer än ett företag lämnar du en beställning för vart och ett av företagen.

Är ditt företag inte ett medlemsföretag?

Även om du inte hunnit med att ansöka om medlemskap kan du beställa den för ditt företag, se ovan prisangivelse och villkor på själva beställningssidan.

Vill du ansöka om medlemskap och ta del av de förmåner som Undertaksföretagen erbjuder sina medlemmar, läs mer:
- Bli medlem (Formulär för medlemsansökan hittar du längst ner på sidan)

Därför bör du använda våra branschgemensamma mallar:

 • Du behöver inte lägga ner tid på något som redan finns framtaget.
 • Du får hjälp att hålla informationen uppdaterad.
 • Genom att använda ett branschgemensamt koncept tydliggörs och stärks din roll som undertaksentreprenör än mer.
 • Det blir lättare att följa de standarder och regelverk som finns inom branschen.
 • Ju fler som använder materialet, desto mer kan materialet förbättras och utvecklas, vilket gagnar hela undertaksbranschen.

Beställ här:

Fyll i blanketten, så sänder vi dig mallen så snart du avslutat din beställning. Som medlem i Undertaksföretagen är GDPR-mallen gratis.

 

Villkor

Mallen är gratis för medlemmar inom Undertaksföretagen. För övriga är priset 500 kr exklusive moms.

GDPR-mallen levereras i form av en redigerbar Word-mall. Mallen är fri att använda inom företaget, dvs inom det företag, vars organisationsnummer uppgetts, enligt nedan beställning.

Fakturan för beställningen till icke medlemsföretag sänds via e-post i samband med att filen sänds till beställningsmottagaren. Fakturan har en förfallotid på 30 dagar. Priset på produkten anges i svenska kronor exklusive moms. Momsen är 25 %. Priset som är aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Vid avslutad beställning levereras din order inom kort. Om du önskar snabbare service eller upplysningar om önskad produkt ber vi dig kontakta kansliet på 08-08-128 212 12 eller kansli@undertaksforetagen.se.

Beställningar tas enbart emot av Undertaksföretagen inom Byggföretagen. För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vårt kansli på 08-128 212 12 eller kansli@undertaksforetagen.se om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt från oss förbinder du dig att bevaka din e-postadress då all kommunikation rörande din beställning sker via e-post. Undertaksföretagen förbehåller sig rätten till prisändringar och rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger.

Ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Innehållet i mallen är endast avsett att fungera som utgångspunkt för din fortsatta användning. Innehållet är därför inte avsett att ersätta din användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet. Undertaksföretagen åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild kund, användare som du låtit ansluta eller tredje man. Du står risken för den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet. Undertaksföretagen ansvarar därmed inte för skada eller kostnader som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av innehållet från mallar såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos Undertaksföretagen kan visas. Undertaksföretagens ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till Undertaksföretagen. Undertaksföretagen utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i sitt innehåll i den mån det behövs för att säkerställa en innehållsmässig kvalitet.

Vägledning från Datainspektionen om GDPR

=> GDPR: Enkla grunder i dataskydd

Vår mall svarar på frågorna:

 • Vad är en personuppgift och vad är en behandling av person¬uppgifter?
 • Personuppgiftsansvarig
 • Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
  - Generellt
  - Cookie-filer
 • Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
 • Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
  - Personuppgiftsbiträden
  - Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • När dina personuppgifter behandlas av Medlemsföretag AB har du följande rättigheter:
  - Rätt till tillgång
  - Rätt till rättelse
  - Rätt till radering
  - Rätt till begränsning
  - Rätt till dataportalitet
  - Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
  - Rätt att ångra samtycke
  - Hantera dina rättigheter
 • Hur hanterar vi personnummer?
 • Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter