Du som är medlem i Undertaksföretagen, eller samarbetspartner, är välkommen att ladda ner och använda våra logotyper, emblem och märken enligt nedan:

Våra logotyper

För att ladda ner bilderna, gå till: Ladda ner för ljus bakgrund eller Ladda ner för mörk bakgrund

Medlemsemblem
(kompakt format)

Medlemsemblem
(landskap)

Märke för Säkert undertaksföretag

Logotyp för
medlemmar och intressenter

Länkas till:
https://undertaksforetagen.se
Länkas till:
https://undertaksforetagen.se
Länkas till:
https://undertaksforetagen.se/ sakert-undertak.html
Länkas till:
https://undertaksportalen.se

Riktlinjer för användning av logotyp, emblem och märke

  • Det är inte tillåtet att ändra deras färg eller form (bortsett från skalenligt förändring av storleken).
  • Det är inte tillåtet att tillföra eller ta bort grafiska element.
  • Bakgrunden bör vara ljus men kan även användas mot mörk bakgrund. Använd i så fall logotypen för mörk bakgrund.
  • Placera dem i webbplatsens eller offertens fot. I en Powerpoint-presentation gör de sig bäst i nedre högra hörnet. De ska alltid visas till höger om medlemsföretagets logotyp.
  • Vid användning av flera logotyper ska de presenteras proportionerligt stora och ordningen ska vara: Undertaksföretagen, Säkert undertak, Undertaksportalen
  • Vid publicering på webbplats ska logotyp, emblem och märke alltid länkas vidare (se ovan tabell: Våra logotyper).

Rådgör alltid med kansliet på Undertaksföretagen vid minsta osäkerhet:
=> kansli@undertaksforetagen.se

Ladda ner för ljus bakgrund

För att ladda ner bild: 1. Högerklicka på relevant bild. 2. Välj Spara ner bild som.

LogotyperUndertaksföretagenSäkert
undertak
Undertaks-
portalen
Kompakt formatLandskap
För digitalt bruk:
För tryck:

Ladda ner för mörk bakgrund

För att ladda ner bild: 1. Högerklicka på relevant bild. 2. Välj Spara ner bild som.

LogotyperUndertaksföretagen
Kompakt formatLandskap
För digitalt bruk:
För tryck:

Den grafiska profilen

Undertaksföretagens grafiska profil anger riktlinjer och regler för bland annat logotyper, färger och typografi. Ta del av vår grafiska profil för att få reda på mer om vad som gäller.

=> UTF:s grafiska profil

Om vårt namnbyte

I och med att Sveriges Byggindustrier bytte namn till Byggföretagen behövde föreningen se över sin namnsättning.

=> Vi byter namn till Undertaksföretagen!