Entreprenadjuridik

 

Fortbildning Förhandlingsteknik, pass 2 av 3 
Datum: Måndagen den 12 september
Tid: Kl 9.00 - 10.30
Plats: Teams
Föredragshållare: Joakim Aare, Yesbridge
Kostnad: Se del 1: 2022-09-05
Sista dag för
anmälan:
Se del 1: 2022-09-05
Anmäl dig här: Se del 1: 2022-09-05


Genom Yesbridge inspirerande utbildning i förhandlingsteknik blir du en bättre förhandlare, formulerar ett mer effektivt budskap och skapare godare relationer.

Du får praktiska metoder som ger direkta resultat. Vi går igenom förhandlingens allra viktigaste tekniker och strategier som du snabbt kan använda. Du får ökad självinsikt och förstår mer om hur du fungerar i en förhandlings-, försäljnings- och beslutssituation. Med relevant teori och övningar blir du väl förberedd inför de situationer som du kan ställas inför i ditt arbete.

Förhandlingsteknik är viktigt i de flesta kommunikativa sammanhang. Denna utbildning öppnar ögonen för hur du påverkas och påverkar i en förhandling. Så oavsett om det handlar om ökad försäljning, affärsförhandling, konfliktlösning, eller att sälja bilen på blocket, så kan du effektivt använda dessa färdigheter. Med djupa insikter i hur beslutspykologin fungerar kan du bli en bättre förhandlare med snabba och bestående resultat.

Ur innehållet:

  • Förhandlingens grunder
  • Påverkanspsykologi
  • Strategier och tekniker
  • Förhandlingens faser
  • Förhandlingsretorik
  • Kroppsspråk
  • Träning och rollspel

Yesbridge använder metoder som bygger på den senaste vetenskapen inom psykologi och beslutsfattande med dokumenterade resultat.

 

Ett ypperligt tillfälle att utveckla din förhandlingsteknik till ett mycket bra pris!

Föreningen har tillsammans med Yesbridge tagit fram en kurs i förhandlingsteknik och erbjuder den till samtliga medlemsföretag till ett kraftigt subventionerat pris.

Kursen består av tre pass. För den som vill fördjupa sig och/eller repeterera delar av kursen inkluderas ett e-learningspass (60 dagars tillgång med en beräknad effektiv studietid på 2 - 3 h).

 

Fortbildningarna som föreningen erbjuder sina medlemsföretag är ett led i processen att vidareutveckla kompetensen inom undertaksbranschen. Den är öppen för samtliga medlemsföretag och dess medarbetare oavsett om man är auktoriserad eller inte.

Undertaksföretagen erbjuder sina medlemmar denna fortbildning till ett subventionerat pris. Antalet platser är begränsade, så först till kvarn gäller. Vid hög efterfrågan kan antalet deltagare per företag komma att begränsas. 

 

För vem

Undertaksföretagens medlemmar, chefer, beställare, affärsförhandlare, projektledare, inköpare, marknadsförare, kommunikatörer och andra förhandlare. Innehållet är anpassat för medlemsföretagen.

Målsättning

Målet är bättre förhandlingsresultat och goda relationer. Detta uppnås genom teori och träning med effektiva, relationsbyggande och praktiska metoder.

 

 

 

Våra medlemsföretag har tidigare erbjudits nedan fortbildningspass i entreprenadjuridik:

15/6-22: Index i anbud

9/5-22: Tidplaner, avtalsdokument och vitesföreläggande (repris)

18/3-22: Tidplaner, avtalsdokument och vitesföreläggande

16/11-21: Onormala prisökningar

29/9-21, block III: Ansvar, eftermarknad och besiktning: Vad har jag för rättigheter och skyldigheter efter slutbesiktningen?

7/9-21, block II: ÄTA-arbeten och hinder: Hur ska jag agera när projektet är igång?

26/8-21, block I: Kalkylreglerna: Vad ingår i kontraktsarbetena?

18/3-21: Introduktion

 

Vidare läsning

Upp en nivå