Nedan företag har beviljats auktorisationen Säkert undertak för 2023:

Ovan företag beviljas Säkert undertak-auktorisationen under förutsättning att:
*     Företagsledarutbildning/fortutbildning ska genomföras så snart sådan erbjuds
    inom föreningen.
**   Montörsutbildnings ska genomföras utan dröjsmål för minst 50 % av undertaksmontörerna.
*** SKV 4820 ska sändas in utan dröjsmål.Nedan företag har beviljats auktorisationen Säkert undertak för 2022:

Ovan företag beviljas Säkert undertak-auktorisationen under förutsättning att:
*     Företagsledarutbildning/fortutbildning ska genomföras så snart sådan erbjuds
    inom föreningen.
**   Montörsutbildnings ska genomföras utan dröjsmål för minst 50 % av undertaksmontörerna.
*** SKV 4820 ska sändas in utan dröjsmål.Nedan företag har beviljats auktorisationen Säkert undertak för 2022:

Ovan företag beviljas Säkert undertak-auktorisationen under förutsättning att:
*     Företagsledarutbildning/fortutbildning ska genomföras så snart sådan erbjuds
    inom föreningen.
**   Montörsutbildnings ska genomföras utan dröjsmål för minst 50 % av undertaksmontörerna.
*** SKV 4820 ska sändas in utan dröjsmål.<

Nedan företag har beviljats auktorisationen Säkert undertak för 2021:

Ovan företag beviljas Säkert undertak-auktorisationen under förutsättning att:
*   Företagsledarutbildning/fortutbildning ska genomföras så snart sådan erbjuds
    inom föreningen.
** Dokumentation om kvalitetsledningssystem ska kompletteras.Nedan företag har beviljats auktorisationen Säkert undertak för 2020:Nedan företag har beviljats auktorisationen Säkert undertak för 2019:
Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksföreningen.

Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet. Auktorisationen börjar gälla från och med hösten 2018.

Endast auktoriserade undertaksföretag har rätt att använda denna logotyp som kännetecken:

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Säkert undertak   

  • Ger trygghet och tydlighet för kunden
  • Är en kvalitetsstämpel på företaget
  • Innebär att företaget har en dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt
  • Uppdatering sker för vidmakthållande varje kalenderår
  • Ger företaget tillgång till unik kunskap och verktyg
  • Endast ett Säkert undertaksföretag har rätt att använda Säkert undertak-stämpeln som kännetecken.