Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier har bytt namn till Undertaksföretagen.

Varför har föreningen ändrat sitt namn till Undertaksföretagen?

Undertaksföretagen är en specialistbranschförening inom Byggföretagen. När Sveriges Byggindustrier bytte namn till Byggföretagen förra året behövde vår förenings namn "Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier" ses över.

Namnbytet till Undertaksföretagen genomfördes formellt efter godkännande från två av varandra följande årsstämmor och beslut från Skatteverket (21-06-02).

Vår förening består främst av små och medelstora företag och det nya namnet skapar en tydlig koppling till våra medlemsföretags entreprenörskap. Liksom Byggföretagen anspelar även namnet Undertaksföretagen på våra medlemsföretags betydelse i samhället i stort.

Så här förklarade Byggföretagen sitt namnbyte:

”Byggföretagen är ett namn som tydligare visar medlemsföretagens betydelse för samhället i stort. Våra medlemsföretag skapar jobb, välfärd och framtidshopp. Generation efter generation har bygg­företagen byggt bostäder, järnvägar, kontor, skolgårdar, cykelvägar, kontor och mycket mer. Det är Byggföretagens medlemmar som bygger Sverige på schyssta grunder. Oavsett om man själv benämner sig som bygg- anläggnings- eller specialföretag samlas här alla byggande företag i ett namn – Byggföretagen.”

Ny logotyp

I samband med namnbytet har en ny logotyp tagits fram.

Den har utgått från den förkortning som vi tidigare använt i informella sammanhang. Den kommer nu att börja användas i en större utsträckning än tidigare.

Nytt emblem för medlemmar

I samband med den nya logotypen har ett emblem tagits fram för medlemmar, som de kan använda i medlemsföretagens marknadsföring.

Detta emblem får endast användas i sammanhang som är i linje med Undertaksföretagens värderingar. Emblemet ska användas i sin befintliga utformning som bild. Det får alltså inte förvanskas.

Emblemet finns i liggande och stående varianter samt för ljus och mörk bakgrund.

Nedladdning av logotyper, emblem och märken

På vår webbplats finns dessa logotyper, emblem eller märken för nedladdning:

=> Ladda ner logotyper

Säkert undertaksmärket

På vår webbplats har du tidigare kunnat beställa märket Säkert undertak:

=> Beställ dekaler

Under hösten kommer märket att göras om för att passa med den nya grafiska profilen. Så snart det nya märket är klart kommer vi att meddela alla medlemsföretag.

Frågor

Har du frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till oss!

=> kansli@undertaksforeningen.se