När kan jag ansöka?

Du kan ansöka när som helst under året. Det auktoriserade bolaget åtar sig att uppfylla auktorisationens samtliga kriterier och ansöker om förnyelse varje kalenderår senast den 31/3. Auktorisationen Säkert undertak gäller hela kalenderåret och fram till och med första kvartalet nästföljande år.

Hur ansöker jag om att bli auktoriserad?

För att ansöka om att bli Säkert undertak-företag hos Undertaksföretagen behöver du fylla i och skicka in en ansökan. Du behöver också fylla i dokumentet Försäkran och bifoga relevanta intyg.

När du har skickat in ansökan kommer du att få en bekräftelse på mottagen ansökan. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in.

Vilka handlingar ingår i ansökan?

För att auktorisationsnämnden ska pröva din ansökan om auktorisation måste du fylla i ett ansökningsformulär och bifoga relevant dokumentation. Följande handlingar ska ingå i ansökan:

 • Ansökan
 • Försäkran
 • Intyg:
  • Förteckning på de som genomgått företagsledarutbildning
  • Förteckning på de som genomgått montörsutbildning
   • Namn på deltagare och datum för genomförd utbildning
  • Specifikation på fem representativa projekt under föregående verksamhetsår
  • Miljöpolicy
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Arbetsmiljöarbete
  • Försäkringsbrev
  • Uppförandepolicy (inlämnas endast av de som ej är medlemmar i Byggföretagen)

Nedan uppgifter hämtas normalt av kansliet via ID06 bolagsbevakning om inte annat aviseras:

 • Registreringsbevis
 • F-skattebevis
 • Blankett SKV 4820 (hämtas på Skatteverket.se) för det senaste kvartalet
 

Vilket år ska man senast ha gått en utbildning för att den ska gälla och vilka utbildningar gäller?

Regelverket för auktorisationen reglerar inte detta i detalj. Vi ber medlemsföretagen redovisa de utbildningar de anser vara relevanta. Styrelsen kommer därefter att göra en bedömning om redovisad utbildning anses relevant för auktorisationen. Samma sak gäller vid uppgradering av auktorisationen. I det fall relevant utbildning saknas ska företaget komplettera med nya utbildningar.

Hur vet jag vilka på företaget som har genomgått en utbildning

Det är medlemsföretagets ansvar att föra förteckning över de som har genomgått en utbildning. I ansökan redovisar medlemmen vilka som gått vilka utbildningar.

Hur gör jag för att beställa SKV-blanketten från Skatteverket?

Normalt hämtar kansliet uppgifter från Skatteverket via ID06 bolagsbevakning för att verifiera kriterierna registrerings- och F-skattebevis samt betalda skatter och avgifter.

Om du eventuellt ändå skulle ombes komplettera med ett intyg från Skatteverket kan du gå efter denna lathund:

=> Så här gör du för att beställa SKV 4820 från Skatteverket

Vem ska underteckna ansökan?

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare.

När jag har skickat in min ansökan, vad händer då?

Dina ansökningshandlingar kommer att valideras och sedan behandlas i Undertaksföretagens styrelse, som tills vidare ersätter en framtida auktorisationsnämnd.

I samband med valideringen kommer även stickprov att utföras. Du kommer därefter att få ett skriftligt svar från Auktorisationsrådet med ett beslut och eventuella kompletteringar du behöver göra.

Endast fullständiga ansökningar prövas.

Vid beviljandet fick jag ett kit med dekaler. Jag skulle behöva fler, hur gör jag då?

Du kan beställa fler här: Beställ dekaler

Vilka regler gäller för att återta ansökan?

Din ansökan är bindande. När du har lämnat in en ansökan och godkänner du att auktorisationsnämnden tar upp din ansökan för prövning.

Vem beviljar auktorisationen?

Tills vidare är det styrelsen som beviljar eller avslår ansökan.

Hur överklagar jag ett avslag?

Om du får avslag har du rätt att ansöka igen så snart du åtgärdat den (de) punkt(er) du fått avslag på. Kontakta oss per e-post (kansli@undertaksforeningen.se) vid frågor.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Vidare läsning

Upp en nivå