Så här tyckte man om årsmötet 2019

Om enkäten

Denna rapport är en sammanställning på en enkätundersökning som gjordes av Undertaksföreningens kansli i anslutning till årsmötet 2019. Syftet med enkätundersökningen var att få återkoppling på arrangemangets olika delar från de medlemmar som deltog. Undersökningen var anonym.

Enkätutskicken är ett led i styrelsens och kansliets strävan att förbättra och utveckla föreningens års- och höstmöten. Genom att ta tempen efter varje möte ges medlemmarna möjlighet att tycka till och på så sätt vara en del i utvecklingen av föreningens arbete.

Två separata enkäter sändes ut; en till alla medlemmar som finns med i föreningens distributionslista, oavsett om man deltog på årsmötet eller inte, och en till de respektive som var inbjudna till kvällsarrangemanget.

Enkäten bestod av två frågor:
- Vad man tyckte om arrangemangets olika delar på en skala från Mycket missnöjd till Mycket nöjd.
- Vad man tyckte om arrangemanget i sin helhet.

- Man kunde svara Mycket missnöjd, Missnöjd, Varken missnöjd eller nöjd, Nöjd eller Mycket nöjd
- De medlemmar som inte deltog kunde även svara på varför man valde att inte delta.

En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande filer:
- Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2019 (medlemmar och kollegor)
-
Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2019 (medföljande)


 1. Medlemmarnas återkoppling (om hela årsmötet)
  • 25 st svarade.
  • Av de 25 svarande var det 18 som hade deltagit på årsstämman. Av de som inte hade deltagit var det personliga skäl och tidsbrist som var den främsta anledningen.
  • Av årsmötesdagens olika delar var det föreningsmötet, årsstämman och underhållningen på kvällen som fick högst betyg: Alla var nöjda eller mycket nöjda.
  • Strax efter kom tillfälle till dialog, middagen, konferensen, lunchen, hotellet och fartfylld lek i fallande ordning.
  • Man var mindre nöjd med föreläsningen Huvudentreprenörskap, där man ansåg att föreläsarna inte var tillräckligt förberedda. Här blev betyget lägre i snitt.
  • Sammanfattningsvis fick årets koncept ett bra betyg rakt igenom med undantag av en punkt på programmet; de externa föreläsarna. Föreningen har i sin tur gett återkoppling till den ansvarige och får anledning att kommunicera föreningens förväntningar tydligare nästa gång.

 2. Medföljandes återkoppling (om kvällsarrangemanget)
  • 10 st svarade.
  • De medföljande var nöjda eller mycket nöjda med middag (100 %), underhållning (90 %), lokal (90 %) och hotell (75 %).
  • Missnöjd med lokalen var 10 %.
  • Det som kom fram som synpunkt var att det var svårt att mingla i lokalen och att hotellrummet var mindre bra (10 %).

 3. En sammanställning av enkätsvaren hittar du i följande filer:
  - Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2019 (medlemmar och kollegor)
  -
  Sammanställning enkätsvar avs årsmöte 2019 (medföljande)

Vidare läsning

Upp en nivå