Rapportering av tillbud

Publicerad 2019-12-05 00:00
Arbetsskador ska rapporteras till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna eller allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också som arbetsgivare utreda vad som hänt så att det inte händer igen. Vi ger dig även möjlighet att rapportera tillbuden anonymt hos oss på Undertaksföreningen så att vi kan samla statistik för undertaks- och systemmellanväggsbranschen. Detta för att vi inom branschen långsiktigt ska kunna verka för en förbättrad arbetsmiljö och för att förebygga att liknande situationer uppstår igen:
=> Tjänster/Rapportera tillbud (pdf)

Montörsutbildningar - nu öppna för anmälan!

Publicerad 2019-11-27 00:00
Nu kan du anmäla dig och dina kollegor till nästa utbildningstillfällen. Utbildningen hålls dels i Örebro, den 30 januari, dels i Stockholm, den 16/3. Platserna är begränsade och för Örebro stänger anmälan den 9 januari. Utvärderingen från den senaste enkätundersökningen påvisade ett behov av utbildning något närmare det egna företaget. Därför prövar vi att hålla ett av utbildningstillfällena i Örebro. Blir det färre än 7 anmälningar ställs kurserna in. Så ta vara på möjligheten och säkra upp de platser du behöver. För detaljer, läs mer om våra utbildningar: Utbildningar
=> 30/1: Örebro
=> 16/3: Stockholm

Inbjudan till årsmöte 2020

Publicerad 2019-11-26 00:00
Inbjudan till årsmötet går ut den 11 december till samtliga medlemmar med länk till anmälan. Hör av dig om du inte skulle ha fått något mejl så sänder vi ut ett nytt till dig. OBS! Antalet platser är begränsat och sista anmälningsdag är den 17 januari.
Se vår kalender för mer information: Årsmöte 2020

Beställ GDPR-mall

Publicerad 2019-11-25 00:00
Nu finns en gdpr-mall att beställa. På höstmötet förstod vi att det fanns behov att få viss hjälp med formuleringar. Beställ den, ladda ner den och anpassa den efter er verksamhets behov. Den är gratis för medlemmar och beställs via formulär från sidan:
=> Tjänster/Beställ GDPR-mall (pdf)

Beställ mallar till KMA-pärmen

Publicerad 2019-10-29 00:00
Beställ branschgemensamma mallar för KMA-handbok med bilagor, checklista och avvikelserapport av oss på Undertaksföreningen. KMA-mallarna är kopplade till auktorisationen Säkert undertak. Det finns också en motsvarande version för dig som ännu inte är auktoriserad. Läs mer om mallarna:
=> KMA-mallar (pdf)

Ny broschyr om Säkert undertak ute nu!

Publicerad 2019-09-17 00:00
Ladda ner vår nya broschyr om varför man ska anlita ett Säkert undertaksföretag.
=> Om Säkert undertak (pdf)

SBI bjuder in till möte om sund konkurrens och schyssta byggen!

Publicerad 2019-09-12 00:00
Välkommen till regionalt möte för att jobba med frågor, åtgärder och verktyg för en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. Sveriges Byggindustrier bjuder in till möten på olika platser i Sverige, där du ges möjlighet att få med dig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i din egen verksamhet och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led.
=> Inbjudan

Nu öppnar anmälan till nästa företagsledarutbildning som hålls den 14 - 15 oktober

Publicerad 2019-09-03 00:00
Kursen är på två dagar och hålls den 14 - 15 oktober. Antal platser är begränsade.

Företagsledarutbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik.

Läs mer om upplägget: Företagsledarutbildning 14 - 15 oktober 2019
Säkert undertak

Som medlemsföretag har du uppfyllt ett av kriteri­erna för auktorisa­tionen
Säkert under­tak
vid genom­gången före­tags­ledar­utbild­ning.


 

Undertaksföreningens verksamhetsplan

Publicerad 2019-06-25 00:00
Vår verksamhetsplan för verksamhetsåren 2019 - 2022 beskriver föreningens ambitioner och mål för sin verksamhet de närmaste åren. Planen utgår från styrelsens beslut om verksamhetens vision och inriktning och ett utökat engagemang från medlemmarna. Visionen kommer att presenteras närmare på höstmötet. I verksamhetsplanen finns även ett förord, prioriteringar för 2020 och strategin för vårt arbetssätt.
=>Verksamhetsplan 2019 - 2022

Montörsutbildningen den 2 oktober i Malmö - nu öppen för anmälan!

Publicerad 2019-06-19 00:00
Nu kan du anmäla dig och dina kollegor till nästa montörsutbildning. Utbildningen hålls i Malmö, den 2 oktober. Platserna är begränsade och anmälan stänger den 16 september. Utvärderingen från den senaste enkätundersökningen påvisade ett behov av utbildning något närmare det egna företaget. Så ta tillfället i akt och säkra upp de platser du behöver. För detaljer, läs mer i vår kalender:
=> 2/10: Malmö

Undertaksföreningen deltog på Ecophons årliga säljkonferens den 17/6

Publicerad 2019-06-18 00:00
Ecophon bjöd in Undertaksföreningen till sin stora säljkonferens i Sverige, som i år hölls på Nynäs Havsbad några mil söder om Stockholm. Bengt Öquist, Undertaksföreningens ordförande, och Peter Holmblad, styrelseledamot, informerade om föreningens verksamhet och vision samt branschens utveckling. De möttes av ett härligt engagemang och många frågor om föreningens arbete.


Hur sannolikt är det att du ansöker om auktorisationen Säkert undertak i år?

Publicerad 2019-06-12 00:00
Frågan ställdes i en enkät för några veckor sedan till de medlemmar som ännu ej ansökt om auktorisationen. Vi har nu gått igenom svaren från enkäten och tackar för ert engagemang!

Över hälften av de svarande ansåg att det var det högst sannolikt eller sannolikt att de skulle ansöka om auktorisationen i år medan en fjärdedel höll det för högst osannolikt eller osannolikt. Av de som höll det för högst osannolikt eller osannolikt önskades mer information, utbildning på närmare håll eller mer tid för att kunna sammanställa sin ansökan.

De av er som ännu inte sökt auktorisationen kommer att bjudas in till ett telefonmöte i slutet av september. Där kommer ni att få mer information och få möjlighet att ställa frågor. De av er som lämnade kontaktuppgifter kommer vi att ta personlig kontakt med allt eftersom. Vi går också snart ut med information om något ytterligare utbildningstillfälle i höst. Men tveka inte att höra av dig till oss på kansliet (<kansli på undertaksforeningen. se> (på=@)) om det är något du undrar över för att kunna påbörja din ansökningsprocess redan nu.

BYN: Du kan hjälpa oss att bli bättre!

Publicerad 2019-05-22 00:00


Idag gick ett e-brev ut till samtliga medlemmar, där vi informerade om BYN:s initiativ att sätta ihop ett yrkesråd. Syftet är att fastställa yrkesprofilen för undertaksmontörer. Detta yrkesråd ska bestå av en företagare (medlem i Undertaksföreningen), en arbetsledare, en undertaksmontör och en lärling. De efterfrågar även en gymnasielärare med undertakskompetens. Har du inte fått något mejl från oss ber vi dig snarast ta kontakt med oss på kansliet, så mejlar vi det till dig igen. Det här ger oss inom föreningen möjlighet att skapa rätt förutsättningar för att få rätt arbetskraft. Är utbildningen attraktiv lockas fler att utbilda sig, vilket också skapar goda förutsättningar för ditt företag att faktiskt få tag på bra arbetskraft.

Vi välkomnar därför din anmälan, ditt tips eller rekommendation på kollega eller annan person i din närhet. Så hör av dig till oss på kansliet eller fyll i anmälan i e-brevet!Montörsutbildningen den 27 maj - nu öppen för anmälan!

Publicerad 2019-04-25 00:00

Nu kan du anmäla dig och dina kollegor till nästa montörsutbildning. Utbildningen hålls på Arlanda, utanför Stockholm, den 27 maj. Platserna är begränsade. Så skynda dig med anmälan. Anmälan stänger den 17 maj. För detaljer, läs mer i vår kalender:
=> 27/5: StockholmInbjudan och anmälan till höstmötet 2019 har gått ut idag!

Publicerad 2019-04-12 00:00

Höstmötet 2019: 3 - 6 oktober
Idag distribuerades inbjudan och anmälan via e-post till samtliga medlemmar och de kollegor, som anmält sig till föreningens distributionslista sedan tidigare. Så bevaka din inkorg. Hör gärna av dig till oss på kansliet om du inte skulle ha fått den.

=> Preliminärt program

Save the date

Publicerad 2019-03-29 00:00


Höstmötet 2019: 3 - 6 oktober
Årsstämman 2019 beslöt att höstmötet ska hållas den 3 - 6 oktober.
Preliminärt program och inbjudan följer inom kort.

Vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar

Publicerad 2019-03-28 00:00

Vid Undertaksföreningens årsstämma den 14 mars valdes tre nya suppleanter in till styrelsen; Mikael Thingvall från Allakustik Underbara Tak och Mikael Ljungkvist från Interoc Akustik samt Thomas Ehlén från Akustikmontage i Borlänge.

Vi tog pulsen på dem genom att ställa några korta och snabba frågor till var och en av dem.

Rapport från enkätutskick i anslutning till årsmötet 2019

Publicerad 2019-03-27 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang!

Rapport från årsmötet 2019

Publicerad 2019-03-20 00:00
Årsmötet hölls i år den 14 mars på Ball­breaker i Stockholm. Konferensdagen öppnades med lunch och åtföljdes av årsmöte, fartfylld lek, föreläsning och avslutades med årets föreningsstämma. De drygt 30 del­tagarna bjöd in till goda diskussioner, lyfte intressanta idéer och gav upphov till många skratt.

Läs mer om dagen i vår utförliga rapport här: Protokoll/Annan dokumentation/Rapport från årsmötet 2019 (Logga in för att läsa rapporten)Nu finns logotypen till Undertaksportalen.se att ladda ner

Publicerad 2019-02-05 00:00


Den webbaserade kunskapsbanken, Undertaksportalen.se, som lanserades i början av året, riktar sig till alla inom undertaksbranschen samt även arkitekter, byggbolag, fastighetsförvaltare, utbildningsväsendet, arbetssökande och en intresserad allmänhet.

Ju fler vi når ut till med begreppet undertak, desto mer igenkänning får den undertaksrelaterade verksamheten i landet för gemene man - oavsett om man är arkitekt, byggherre, fastighets­utvecklare, arbets­sökande eller privat­person. Hämta Under­portalens logotyp och publicera den på din webbplats med länk till­baka till Undertaksportalen.se:
=> Undertaksportalen: Logotyper för nedladdning

Nu går Undertaksportalen.se live!

Publicerad 2019-01-14 00:00


Idag blev den första versionen av vår kunskapsportal om undertak, som vi tidigare informerat om, klar för lansering.

Det handlar alltså om vår webbaserade kunskapsportal som riktar sig till undertaksbranschen, arkitekter, byggbolag, fastighetsförvaltare, utbildningsväsendet, arbetssökande och en intresserad allmänhet. Och nu går den live!

Inbjudan till årsmötet 2019

Publicerad 2019-01-08 00:00
Inbjudan till årsmötet gick ut precis före jul till samtliga medlemmar med länk till anmälan. Hör av dig om du inte fått något mejl så sänder vi ut ett nytt till dig. OBS! Sista anmälningsdag är 25 januari.
Se programmet: Program