Idag blev den första versionen av vår kunskapsportal om undertak, som vi tidigare informerat om, klar för lansering.

Det handlar alltså om vår webbaserade kunskapsportal Undertaksportalen.se som riktar sig till undertaksbranschen, arkitekter, byggbolag, fastighetsförvaltare, utbildningsväsendet, arbetssökande och en intresserad allmänhet. Och nu går den live!

Den nya plattformen på nätet om och för undertak markerar inte bara ett skifte i hur vi kommunicerar utan sätter också fokus på undertak som en viktig bransch inom byggindustrin.

Som branschorganisation inom Sveriges Byggindustrier tar vi på så sätt steget att yttterligare förvalta begreppet undertak inom byggbranschen.

Denna första version av Undertaksportalen.se presenterar undertaksbranschen, undertakslösningar, undertakets funktioner och egenskaper. Den fokuserar på att skapa inspiration, visa på olika exempel av undertakslösningar och förmedla kunskap om undertak inom de olika områdena samt lotsa besökaren vidare till merläsning. Portalens syfte är alltså att samla relevant fakta, aktuell information och relevanta länkar till andra relevanta aktörer för att öka kunskapen om undertak.

Vi fortsätter att utveckla plattformen efter lansering genom att successivt komplettera med fler informationsområden samtidigt som vi fördjupar oss ytterligare med fakta inom respektive område. Vi hoppas även kunna skriva mer om de utmaningar och möjligheter som finns med undertak. Vi kommer också att löpande se över befintlig information och se vad vi kan göra för att vässa till den ytterligare. Ni är alla välkomna att tipsa om nya initiativ, ge synpunkter på befintlig information och på så sätt bidra med er kunskap på alla nivåer.

Vi hoppas att ni även är med och marknadsför Undertaksportalen ut på marknaden. Ju fler den når, desto bredare blir undertak ett begrepp för gemene man – oavsett om man är arkitekt, byggherre, fastighetsutvecklare, arbetssökande eller privatperson. Inom kort kommer därför Underportalens logotyp finnas att hämta så att ni kan publicera den på era webbplatser med länk tillbaka till Undertaksportalen.

Välkommen till Undertaksportalen.se!

Bengt
Ordförande

Vidare läsning

Upp en nivå