Igår hölls den första virtuella montörsutbildningen i föreningens historia. Det var sammanlagt sjutton deltagare som följde de två utbildarna på Zoom och fick en grundlig utbildning i undertak - alltifrån dess egenskaper, funktioner och estetik till hur god kvalitet skapas och vad som är bra montage.

Via Zoom kunde deltagarna dela ljud, använda webbkamera och se lärarnas ppt-presentation samtidigt som de var med i bild. Nästan alla deltagare deltog via kamera, vilket bidrog till en bra team-känsla. Ett sällskap satt samlat i ett konferensrum, liksom utbildarna, medan de övriga använde mobil eller dator.

Utbildningen leddes av Lotta Landén, Landén + Krantz Arkitekter AB, och Stefan Andersson, Saber AB. Det var premiär på Zoom även för dem.

Montörsutbildningen bestod av fyra block och ett kunskapsprov.

Efter en introduktion drog utbildningen igång. Deltagarna fick lära sig mycket om undertakets funktioner, akustik och ljudisolering, ljuseffektivitet, brandsäkerhet, miljöpåverkan, estetik, undertakets delar, rengörbarhet och klimatpåverkan, hur god kvalitet skapas och vad som är bra montage. Dagen avslutades med ett kunskapstest, där var och en fyllde i ett digitalt prov, som kommer att rättas i efterhand. När samtliga hade sänt in sina svar gick Lotta och Stefan igenom de rätta svaren.

Vid godkänt prov sänds diplom ut till deltagaren.

Den virtuella delen gick i stort sett mycket bra. Ett par punkter skulle kunna förbättras och förtydligas till nästa gång men den samlade responsen efter utbildningen var att man var mycket nöjd och tyckte att det hade fungerat bra.

Lotta och Stefan bjöd ofta in till interaktion och ställde öppna frågor till deltagarna. Även om det av naturliga skäl i regel är lättare att få till samtal när alla är närvarande fysiskt, där också fika- och lunch-raster bjuder in till samvaro, bjöd deltagarna friskt på sig själva i det digitala forumet.Alla bilder i reportaget: Lotta Landén

Vidare läsning

Upp en nivå