Svenskt undertak i världsklass!

Publicerad 2020-11-19 00:00
Föreningens vision 2030 är glasklar. Vi ska vara kompetensbanken för undertak och systemmellanväggar. Den 16 oktober klubbade årsstämman igenom visionen, som sätter siktet på svenskt undertak i världsklass. Visionen värnar om att all undertaksrelaterad verksamhet ska ha ett enat fokus kring en säker och sund undertaks- och byggbransch med medlemmar som ska bli bäst på undertaksmontage, undertaksdesign och undertaksmaterial samt dito för systemmellanväggar.

Vi blir Undertaksföretagen!

Publicerad 2020-11-10 00:00
Den 16 oktober klubbade årsstämman igenom namnbytet till Undertaksföretagen. Detta som en följd av Byggföretagens beslut till namnändring tidigare i år. Med namnet Undertaksföretagen trycker vi som förening tydligt på att entreprenörskap och företagande är i fokus. Så snart logotyp och grafisk profil har tagits fram kommer namnbytet att genomföras.

Montörsutbildning genomförd med godkänt resultat

Publicerad 2020-10-28 00:00
Den 14 oktober hölls en montörsutbildning i föreningens regi. Lotta Landén och Stefan Andersson utgick från Lund med deltagare från andra delar av Sverige uppkopplade via Zoom. Upplägget genomfördes för första gången i våras som en pilot och rönte stor uppskattning bland deltagarna.

Rapport från årsmötet 2020

Publicerad 2020-10-22 00:00
Årsmötet hölls i år den 16 oktober på Waterfront Conference Center i Stockholm och på Zoom. Konferensdagen öppnades med årsmöte, som sedan åtföljdes av föreningens årsstämma. Tack för ert engagemang och för ett givande möte.

Läs mer om mötet i vår utförliga rapport här:
=> Protokoll/Annan dokumentation/Rapport från årsmötet 2020 (inloggning)Virtuell montörsutbildning: 14 oktober 2020

Publicerad 2020-09-15 00:00
Den 14 oktober, kl 9.30 - 16.00, hålls nästa montörsutbildning på distans med lärarledd undervisning. Programmet är detsamma som tidigare gånger. Anmäl dig och dina kollegor här:
=> Virtuell montörsutbildning: 14 oktober 2020


Vi på kansliet: Nu öppnar vi igen efter sommaruppehållet!

Publicerad 2020-08-19 00:00
Nu är verksamheten på kansliet i full gång igen. På grund av den rådande pandemin är kontoret på Sankt Eriksgatan 63 dock tillfälligt stängt för besökare. Vi arbetar från bostaden eller annan lämplig plats. Rådgivning och medlemsservice via mejl och telefon fungerar som vanligt.

Föreningens höstmöte 2020: 15 - 18 oktober

Publicerad 2020-06-05 00:00
Den 15 - 18 oktober går föreningens höstmöte av stapeln. På höstmötet hålls även föreningens årsstämma. Inbjudan gick ut den 2 juni 2020 till samtliga medlemmar. Om du inte fått den, hör snarast av dig till <kansli på undertaksforeningen. se> (på=@). Sista anmälningsdag är den 25 juni. Programmet finns publicerat under länken Protokoll och fliken Annan dokumentation.
Passa på att anmäla dig nu - sista svarsdag är den 25 juni!


Den första virtuella montörsutbildningen fick med beröm godkänt

Publicerad 2020-06-04 00:00
Lotta Landén och Stefan Andersson höll i föreningens första virtuella montörsutbildning igår. De utgick från Lund med deltagare från Göteborg, Malmö, Stockholm och Örebro.

Upplägget, som var det första i föreningens historia, kommer med all sannolikhet att tas upp igen till hösten.

Fair Play Bygg: Hjälp till att skapa sunda och trygga arbetsplatser

Publicerad 2020-05-20 00:00
Projektet Fair play-bygg rapporterar om hur oseriösa aktörer ansöker om permitteringsstöd men samtidigt låter sin arbetskraft att arbeta heltid. Det statliga stödet vid korttidspermittering har väckt intresse - inte minst bland oseriösa byggföretag.

Läs mer om det lovvärda projektet här:

Virtuell montörsutbildning: 3 juni 2020

Publicerad 2020-05-14 00:00
Vi ställer om! Nu kör vi en montörsutbildning på distans med lärarledd undervisning den 3 juni. Detta utbildningstillfälle blir en pilot för kommande tillfällen, och vi har därför anpassat kostnaden för detta tillfälle. Faller det väl ut räknar vi med att öppna för fler tillfällen i höst. Anmäl dig och dina kollegor här:
=> Virtuell montörsutbildning: 3 juni 2020


Inställd montörsutbildning i Malmö: 15 april 2020

Publicerad 2020-04-03 00:00
Kurstillfället ställs in på grund av risk för smittspridning.

Årsstämman 2020. Mötet som inte blev av.

Publicerad 2020-03-19 00:00
Vad innebär det att vi inte genomför någon årsstämma just nu? Se vad ordföranden, Bengt Öquist, har att berätta.

Inställd montörsutbildning i Stockholm: 16 mars 2020

Publicerad 2020-03-13 15:00
Kurstillfället ställs in på grund av risk för smittspridning.

Inställd årsstämma p g a Corona-viruset

Publicerad 2020-03-13 00:00
Vi har på ett extrainsatt styrelsemöte idag beslutat att ställa in årsmötet nästa vecka på grund av riskerna för smittspridning. Undertaksföreningen väljer därför att, i linje med övriga samhället, undvika vidare smittspridning genom att ställa in redan inbokade arrangemang. Vi vill inte medverka till smittspridning inom föreningen eller till en ökad belastning för sjukhus och sammhälleliga insatser i förlängningen. Nyhetsbrev har gått ut till dig som medlem och till dig specifikt som bokat in dig till arrangemanget. Kontakta ordförande eller kansli om du har några frågor eller funderingar.

Montörsutbildning i Stockholm: 16 mars 2020

Publicerad 2020-02-19 00:00
Sista svarsdag för anmälan är på måndag den 24/2. Hittills har vi bara fått in en anmälan. Får vi inte in fler anmälningar tvingas vi tyvärr ställa in kursen. Och i så fall blir nästa tillfälle tidigast under nästa höst. Om du har montörer som inte har gått kursen (eller gick den för länge sedan och skulle behöva en uppfräschning) kan du anmäla dem här:
=> Montörsutbildning i Stockholm: 16 mars 2020


Kallelse till årsstämman 2020: Sista anmälningsdag 28 februari

Publicerad 2020-02-11 00:00
Inbjudan till årsmötet gick ut den 11 december med länk till anmälan. Antalet platser var begränsade och sista anmälningsdag den 31 januari. Platserna fylldes på snabbt till föreningens glädje. Under dagen blir vi 44 deltagare och på kvällen 55 inklusive medföljande respektive. OBS! Det finns ännu möjlighet att delta på själva årsstämman eftermiddagen den 19 mars. Anmälan görs till <kansli på undertaksforeningen. se> (på=@).
=> Se vår kalender för mer information: Årsmöte 2020
=> Under fliken Årsmötesprotokoll på sidan Protokoll hittar du dokumentation till årsstämman och program för hela årsmötesdagen. Dokumentationen uppdateras och kompletteras löpande.

Nytt namn på föreningen beslutas under våren

Publicerad 2020-02-06 00:00
Med anledning av Sveriges Byggindustriers namnbyte till Byggföretagen kommer Undertaksföreningen att se över sitt namn inom kort. I stadgarna benämns föreningen "Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier", vilket gör att en förändring påkallar beslut på två årsstämmor efter varandra.

Står du som medlem i begrepp att stripa bilar, ta fram dekaler eller låta trycka upp annat material med någon av föreningens logotyper rekommenderar vi att du avvaktar tills efter årsstämman den 19 mars.

Sveriges Byggindustrier byter namn

Publicerad 2020-02-04 00:00
Sveriges Byggindustrier meddelar att de har bytt namn till Bygg­företagen. Genom namn­bytet vill de öka attrak­tiviteten och göra sitt uppdrag tydligare. Fler känner sig för­knippade med ett mer små­skaligt namn som Bygg­företagen, menar vd Catharina Elmsäter-Svärd. I samband med organisa­tionens namn­byte lanserades också den nya webb­platsen www.byggforetagen.se, där medlems­företagen får en för­bättrad service och råd­givning, full till­gång till Arbets­givar­guiden och utökat stöd för före­tagarens vardag.

8 montörer gick montörsutbildningen i Örebro

Publicerad 2020-01-30 00:00
Lotta Landén och Stefan Andersson höll i montörsutbildningen idag i Örebro. Ett glatt gäng från Byggakustik AB i Karlstad och Rolf Lindström Undertak AB poserade framför kameran.Inbjudan till årsmöte 2020: Sista anmälningsdag 31 januari

Publicerad 2020-01-28 00:00
Inbjudan till årsmötet gick ut den 11 december till samtliga medlemmar med länk till anmälan. Antalet platser var begränsade och sista anmälningsdag den 17 januari. Platserna fylldes till föreningens glädje snabbt. För att ge så många som möjligt möjlighet att delta har vi försökt utöka antalet platser något och samtidigt skjuta på sista svarsdatum, vilket lyckligtvis gick att ordna. Sista anmälningsdag är nu den 31 januari. Och det finns 5 platser kvar. Först till kvarn gäller! Se vår kalender för mer information: Årsmöte 2020