Fortbildning i akustik: 3 pass
Datum: Tisdagarna 28/11, 5/12 och 12/12-2023
Tid: Kl 9.00 - 9.45
Plats: Teams
Föredragshållare: Alexis Benson, Delta Akustik
Kostnad: Ingen avgift för medlemsföretag i UTF
Sista dag för anmälan: 2023-10-31
Anmäl dig här: Anmälan
Fortbildning om ljud


Genom denna fortbildning som består av tre pass får du en inspirerande genomgång av vad ljud är, hur olika material påverkar ljudet och om rumsakustik.

Möjligheten att få utbildning inom akustikområdet är relativt begränsad jämfört med många andra ämnesområden, och kan upplevas som dyrt att arrangera för det egna företaget, så passa på att anmäla dig till detta unika tillfälle i Undertaksföretagens regi!

Delta Akustik verkar inom området akustik och utför projektering och ljudmätning. De utför även utbildningar inom akustik, ljud och buller. Deras uppdrag brukar omfatta alla tänkbara frågeställningar kopplade till akustik, ljud och buller.

Denna kurs omfattar totalt tre pass om 45 minuter vardera.

Pass 1: Grundläggande om ljud 

 • Enheter 
 • Frekvens/våglängd
 • Partikelhastighet 
 • Stående vågor 
 • Mänskligt tal, frekvensinnehåll, maskering
 • Psykoakustik 

Pass 2: Allmänt om absorbenter

 • Efterklangstid, Sabines 
 • Riktvärden – nya standarden SS 25268:2023 – konsekvenser 
 • Absorptionsklasser på absorbenter. Hur definieras det? 
 • Skillnad mellan absorptionsklasser och även inom samma klass 
 • Membranabsorbenter, Helmholtzresonatorer

Dag 3 – Rumsakustik

 • Vad är målet? 
 • Fallgropar och risker 
 • Kontorslandskap/klassrum/studios 
 • Akustiska strategier – koppling till stående vågor/partikelhastighet/fladdereko 
 • Diffraktion, diffusion, reflektion 
 • Andra rumsakustiska parametrar

 

Anmäl dig här  >

 

Ett ypperligt tillfälle att uppdatera och utveckla dina kunskaper!

Att hålla sig ajour om vad som händer inom branschen och att ha en bredare och djupare kunskap än dina konkurrenter ger dig större fördelar gentemot andra aktörer. Det kan även innebära ett minskat antal fel och därmed en en besparing i tid och pengar. Efterarbeten kan bli svåra och kostsamma. 

 

Fortbildningarna som föreningen erbjuder sina medlemsföretag är ett led i processen att vidareutveckla kompetensen inom undertaksbranschen. Den är öppen för samtliga medlemsföretag och dess medarbetare oavsett om man är auktoriserad eller inte. 

Undertaksföretagen erbjuder i regel sina medlemmar utbildningar till ett kraftigt subventionerat pris. I detta fall väljer föreningen att inte ta ut någon avgift. Antalet platser är begränsade, så först till kvarn gäller. Vid hög efterfrågan kan antalet deltagare per företag komma att begränsas.

Som Säkert undertaksföretag behöver du uppdatera dina kunskaper varje år för att få behålla auktorisationen. Målet med våra utbildningar är att förse dig och dina kollegor med den kunskap ni behöver på ett enkelt, effektivt och stimulerande sätt.

 

 

För vem

Alla verksamma i medlemsföretagen är välkomna att anmäla sig. 

 

 

Våra medlemsföretag har tidigare erbjudits nedan fortbildningspass:

1/10-23: Att utvecklas

5, 12, 19/9-22: Förhandlingsteknik (Yesbridge)

15/6-22: Index i anbud (entreprendadjuridik)

9/5-22: Tidplaner, avtalsdokument och vitesföreläggande (entreprenadjuridik)

18/3-22: Tidplaner, avtalsdokument och vitesföreläggande (entreprenadjuridik)

16/11-21: Onormala prisökningar (entreprenadjuridik)

29/9-21, block III: Ansvar, eftermarknad och besiktning: Vad har jag för rättigheter och skyldigheter efter slutbesiktningen? (entreprenadjuridik)

7/9-21, block II: ÄTA-arbeten och hinder: Hur ska jag agera när projektet är igång? (entreprenadjuridik)

26/8-21, block I: Kalkylreglerna: Vad ingår i kontraktsarbetena? (entreprenadjuridik)

18/3-21: Introduktion (entreprenadjuridik)

 

Vidare läsning

Upp en nivå